Banner 2 Rezervujte si termín
Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín
 • Úvod
 • M.A.C. INTEGRATED THERAPY

M.A.C. INTEGRATED THERAPY

M.A.C. Integrated Therapy je specializovaný neurorehabilitační program , který sjednocuje pohyb, auditivní stimulaci a sociálně komunikační dovednosti. Při rehabilitaci se využívá metodiky poslechové terapie se sluchátky M.A.C. AUDIO, kdy se zlepšuje motorická koordinace, rovnováha, rytmus a podpora tělesného schématu. Při terapii se normalizuje svalové napětí, rozvoj paměti, koncentrace, pozornosti, sluchového zpracování, mentálního napětí, myšlenkové organizace, atd. Posiluje se komponenta pohybová, poslechová a komunikační.             

Prostřednictvím M.A.C. Integrated Therapy dochází k úpravě mozečkových funkcí, ke zlepšení vyšších mozkových funkcí, tělesné organizace a zároveň opakovaná stimulace nervových buněk posiluje vytváření nových synapsií.                                  

Hlavní benefity programu  M.A.C. Integrated Therapy :

 • koncentrace, pozornost, paměť, řeč
 • jazykové dovednosti, psaný a čtený projev
 • sociální dovednosti a chování
 • pohybové dovednosti
 • senzorické zpracování
 • rychlost zpracování

Obsahem programu je trénink pozornosti, kontroly chování a emocí, balančních dovedností, myšlení a kognitivních funkcí. Jedinečnost programu M.A.C. Integrated Therapy spočívá v multi působení na smysly ve stejnou chvíli. Úspěch programu je dán zlepšením tělesné a mozkové organizace.             

Během terapie je kombinována sluchová, pohybová a jazyková komponenta.                           

Program je ideální pro klienty s:                          
1. Nedostatečnými balančními dovednostmi a špatnou koordinaci    
2. Antigravitační nejistotou                          
3. Nedostatečným motorickým plánováním                          
4. Problémem v hrubé či jemné motorice                          
5. S nedostatečným svalovým napětím a špatnou informovanosti.  

                       
Program je určen takřka každému klientovi s potížemi v oblasti smyslového zpracování, u dětí s PAS, ale rovněž lze nacházet benefit z programu u dětí, které souběžně potřebují další složky ucelené rehabilitace jako je ergoterapie, fyzioterapie, logopedie apod.                                                     

K co možná nejlepšímu výsledku rehabilitačního programu M.A.C. Integrated Therapy využíváme prvky konceptu INFS-TheraSuit, dynamický elastometrický obleček TheraTogs, ergoterapiirespirační terapii RESPIRO , pulzní magnetoterapii a podpůrné účinky moderních rehabilitačních přístrojů jako je trakční box U.E.U., SPIDER, běžící pás SuitTheraWalkMOTOMed, ale také speciální zdravotní masáže, vycházející z Dornovy metody. Jedná se o komplexní přístup s pomocí technik, které vyžadují aktivní spolupráci a motivaci pacienta s fyzioterapeutem.  

Program M.A.C. Integrated Therapy je určen pro děti i dospělé od 2 let a je určen celému spektru klientů s neurologickým onemocněním, jako je cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, vývojová opoždění, traumatická poranění mozku, postižení mozku vzniklá nedostatkem kyslíku, spina bifida, následné stavy po meningitidě, encefalitidě aj.

 PROGRAM M.A.C. INTEGRATED THERAPY :

Využívá všech možností a vybaveností neurorehabilitačního centra ARCADA, zkušeností a znalostí terapeutů a nastavuje se podle specifických potřeb pacienta.

 • M.A.C. AUDIO
 • INFS - TheraSuit 
 • TheraTogs systém
 • Bobath koncept
 • Ergoterapie
 • RESPIRO
 • Multisenzorická místnost
 • SuitTheraWalk
 • Pulzní magnetoterapie
 • Zdravotní masáže
 • MOTOMed 


Před zařazením do programu proběhne konzultace s naším zkušeným terapeutickým týmem. 

ARCADA NeuroMedical Center - Ostrava
Mitušova 1115/8
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Tel.: +420 773 988 027                                        Mail: info@arcada-center.com


Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty


Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Reha2015 Medesa care Globus NROS Tesco Spolek V ROVNOVÁZE Pomozte dětem Asociace Město Hranice

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2024

Upozornění
Zavřít