Banner 2 Rezervujte si termín
Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

AUTIS

Program AUTIS je určen takřka každému klientovi s potížemi v oblasti smyslového zpracování, u dětí s PAS, ADHD, ADD, ale i hyperaktivní a další. Program jedinečným způsobem kombinuje speciální upravenou hudbu, pohyb a jazyk a vychází ze zkušeností s naším unikátním programem M.A.C. Integrated. 

Prostřednictvím individuálně nastaveného programu dochází k úpravě mozečkových funkcí, ke zlepšení vyšších mozkových funkcí a tělesné organizace. Opakovaná stimulace nervových buněk posiluje vytváření nových synapsií. Čím více opakovaných, stimulačních podnětů buňky obdrží, tím lépe jsou organizované, funkční a schopné zpracovávat informace rychleji. Specifická, multismyslová a opakovaná stimulace nervových buněk zlepšuje vněmy na informace těla a také prostředí.   

Použití multismyslového programu má vliv na mozek a nervový systém. Mozek a mícha tvoří centrální nervový systém a jejich práci je zaznamenávat senzorické vstupy ze zevního a vnitřního prostředí, tyto vstupy integrovat a adekvátně na ně odpovídat. 

Opakovaná stimulace nervových buněk posiluje jejich spojení s novými informacemi vytvářením nových synapsí. Právě pro respektování těchto zásad je multismyslový přístup programu  úspěšný ve zvětšování mozkové kapacity se schopností efektivních procesů, organizace a správného výkladu přicházejících informací.                                                                                                                                                                                                           V ČR se jedná se o ojedinělý projekt multismyslového centra s programy, které sjednocují pohyb, auditivní stimulaci a sociálně komunikační dovednosti. Programy se zaměřují na triádu vzájemně se ovlivňujících komponent:

Hlavní benefity programu AUTIS :

• koncentrace                                                                                     • pozornost                                                                                      • paměť                                                                 • řeč                                                                                                         • jazykové dovednosti                                                                • psaný a čtený projev                                   • sociální dovednosti a chování                                                 • pohybové dovednosti                                                             • rychlost zpracování                                      • senzorické zpracování

Obsahem programu AUTIS je trénink pozornosti, kontroly chování a emocí, balančních dovedností, myšlení před jednáním a kognitivních funkcí.

Jedinečnost programu AUTIS spočívá v multi působení na smysly ve stejnou chvíli. Úspěch je dán zlepšením tělesné a mozkové organizace.

Dokonalost programu spočívá v interakci jednotlivých multi-smyslových vstupů:

• pohybový                                                                                                                                                                                                                                                                                           • vizuální a vestibulární                                                                                                                                                                                                                                                                      • sluchový

Během cvičení je kombinována sluchová, pohybová a jazyková komponenta.

Multismyslový program AUTIS pomáhá s :

  • rozvojem při opožděném vývoji (motorika, chápání, tvorba řeči)
  • poruchami autustického spektra /PAS/
  • hyperaktivitou a ADHD 
  • extrémní osamělostí spojenou se začleňováním do společnosti (autismus)
  • potížemi při učení (dyslexie, dysgrafie)
  • potížemi spojenými s pozornosti a koncentraci
  • nízkým sebevědomím a sebejistotou
  • koordinaci pohybů, držení těla, zlepšení rovnováhy a jemné motoriky 

Obsahem programu je trénink pozornosti, kontroly chování a emocí, balančních dovedností, myšlení před jednáním a kognitivních funkcí. Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty


Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Reha2015 Medesa care Globus NROS Tesco Spolek V ROVNOVÁZE Pomozte dětem Asociace Město Hranice

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2024

Upozornění
Zavřít