Banner 2 Rezervujte si termín
Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

AMBULANTNÍ NEUROREHABILITACE

Neurorehabilitace je komplexní činnost uskutečňovaná prostřednictvím kvalitních rehabilitačních prostředků, jejichž základním úkolem je co nejvíce zmírňovat přímé i nepřímé důsledky dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které významným způsobem omezují nebo zcela znemožňují sociální začlenění osob s disabilitou (zdravotním postižením). Koordinovaná rehabilitace je proces, jehož cílem je umožnit osobám s disabilitou dosáhnout nebo udržet si optimální fyzickou, smyslovou, intelektovou, psychickou a sociální úroveň funkcí a poskyt- nout jim prostředky a podporu pro dosažení vyšší nezávislosti.

Jedním ze základních principů úspěšné neurorehabilitace je její pravidelnost. Nestačí rehabilitovat intenzivně měsíc jednou ročně, ale je potřebné pravidelně celý rok udržovat dosažené výsledky a pracovat na jejich zlepšení.

Kvalitní vybavení, nejnovější světové rehabilitační metody a zkušený tým lékařů a terapeutů je vysokou garancí komplexního, vysoce specializovaného přístupu k léčbě pro pacienty, kteří mají neurologické postižení v důsledku cévní mozkové příhody, spastickou dětskou mozkovou obrnu /DMO/, vývojové opoždění, nervosvalová onemocnění, traumatické poranění mozku, postižení mozku při nedostatku kyslíku aj.

K dosažení krátkodobých i dlouhodobých cílů rehabilitace naších klientů, využíváme koncept TheraSuit ® Method, trakční klec, speciální metodu SPIDER, elastometrický obleček TheraTogs, snoezelen, robotickou neurorehabilitaci a další.                                                                                      

Vlivem dlouhodobé kvalitní neurorehabilitace se mění pohybové vzory pacienta, jeho fyzické a psychické dovednosti. Výsledným efektem dlouhodobé neurorehabilitace je posun senzomotorického vývoje, zlepšení soběstačnosti, změna schopnosti koordinace těla v prostoru, změna patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

Důležitým pravidlem ARCADA NeuroMedical Center je, že terapeut má pro svou kvalitní práci s klientem veškeré možnosti a vybavení k dosažení maximálního výsledku zlepšení zdravotního stavu klienta. V rámci ambulantního programu má terapeut k dispozici špičkové vybavení a je jen otázkou jeho zkušeností, potřeb klienta a časového prostoru, které použije.

Více informací získáte na recepci v Ostravě a v Hranicích

ARCADA NeuroMedical Center - Ostrava       
Mitušova 1115/8
700 30 Ostrava - Hrabůvka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tel.: +420 773 988 027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Mail: info@arcada-center.com

ARCADA NeuroMedical Center - Hranice 
Kropáčova 608
735 01 Hranice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tel.: +420 601 001 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Mail: hranice@arcada-center.com