Banner 2 Rezervujte si termín
Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

PORADENSKO-OŠETŘOVATELSKÉ CENTRUM

Nabízíme poradenskou odbornou pomoc která je zaměřená jak na pacienta ve vigilním kómatu, tak především na jeho rodinné příslušníky nebo ošetřovatele. Pomůžeme vám se lépe zorientovat ve vaši situaci, zhodnotit své možnosti a nalézt východiska a řešení problémů.

Cílem ošetřovatelské péče je zajistit všemi prostředky ošetřovatelství, aby nemocní měli uspokojeny základní bio-psycho-sociální potřeby. Naším cílem je zapojení rodiny a nácvik ošetřování nemocného během pobytu u nás na klinice, čímž se usnadní edukace rodiny na domácí ošetřování. Specifičnost ošetřovatelských problémů je dána změnami v tělesné, psychické, a sociální oblasti. Edukace je výuka a zaučení k péči rodiny nebo opatrovníků o nemocného, při které přebírá odpovědnosti na sebe. Obecně se jedná o proces celkové výchovy a vzdělávání pečujícího. Cílem je nejen získávání určitých vědomostí a poznatků, ale i dosažení určité změny v chování pečujícího, přeměna hodnotových a vztahových postojů, citových a volních struktur osobnosti. V rámci edukačního programu získá pečující informace, které musí pochopit a umět je ve svém životě také použít. Měl by si osvojit určité dovednosti jak v činnosti teoretické (např. výpočty, rozhodování v problémových situacích), tak v činnosti praktické (např. obsluha přístrojů, aplikace léčebných úkonů) a získat nové návyky (tzn. upevněné a zautomatizované složky vědomé činnosti). Edukace je nedílnou součástí celého programu ošetřovatelství. 

Základní ošetřovatelskou péči dělíme na: péči o výživu, péči o vyprazdňování, péči o hygienu a pohodlí, péči a prevenci dekubitů, monitorování vitálních funkcí, podávání a aplikace léků, vitamínů, domácí rehabilitace, komunikace a stimulace.

ARCADA NeuroMedical Center - Ostrava
Mitušova 1115/8
700 30 Ostrava - Hrabůvka                                                                                                                                                                                                         Tel.: +420 602 206 860                                                                                                                                                                                                    Mail: ostrava@arcada-center.com 

Láska k bližnímu, přátelskost, bratrský soucit je trpícímu často potřebnější než všechny léky.“ - Fjodor Michajlovič Dostojevskij 

Do vigilního kómatu upadnou pacienti z různých příčin a mnohdy z minuty na minutu. 

Před 15 léty jsme bezstarostně slavili Davídkové třetí narozeniny a nikdo netušil, jak nám za dva dny osud obrátí dosavadní způsob života vzhůru nohama. Alespoň tedy Davídkovi a mně. Davídek se topil v bazenu a zůstal ve vigilním kómatu. V situaci přímého střetu s bolesti a bezmoci jsem byl vystaven lidským slabostem jako je strach, osamění, nejistota a obavy z budoucnosti. Mnohdy si člověk připadá v takové situaci poražen. Často upřednostní jednodušší, pohodlnější a zbabělejší rozhodnutí. Pro mě však bylo naprosto nepřijatelné, abych se rozhodoval na základě strachu a sobeckého života. Člověk, který miluje, nikdy nevycouvá z něčeho jen proto, že je to pro něj těžké, ale dokáže být věrný a oddaný, i když by bylo pohodlnější odejít, výstižněji - utéct. 

“Říkejme NE dobrým věcem, abychom mohli říci ANO skvělým věcem.” Myšlenka Jacka Canfielda nám napovídá jakou cestou se máme vydat, když nás život osloví. Patnáct let jsem konfrontován s osudem, který jednoduše nelze změnit, ale přesto lze pořád utvářet život smysluplně. Když jde o nepodmíněnou lásku k blížnímu, měli bychom být schopni čehokoliv. 

Můj život se stal smysluplným tím, co prožívám s Davídkem, jak mi doslova UKAZUJE CESTU a prožívat takto s někým vše v jeho celé neopakovatelnosti a jedinečnosti znamená jen jediné - milovat jej. Myslím si, že s láskou k Davídkovi naplňuji posledních 15 let svůj život a tím utvářím a formuji také sebe sama.

To je tajemství bezpodmínečné smysluplnosti a lásky života - člověk je v mezních situacích vyzýván, aby podal svědectví o tom, čeho je schopen a tedy jaký je. Život nepřestává mít prostě až do posledního okamžiku, až do posledního vydechnutí smysl a na druhou stranu nám dává šanci do poslední chvíle vše z našeho života napravit.

Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty


Moravskoslezský kraj NROS Reha2015 Olomoucký kraj Globus Tesco Spolek V ROVNOVÁZE Helpínek Pomozte dětem Asociace Město Hranice

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2023

Upozornění
Zavřít