Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 5 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

WUNZI INFANT THERAPY

Dětská mozková obrna (DMO) je pohybové postižení vzniklé poškozením centrální nervové soustavy dítěte v období těhotenství, období kolem termínu porodu nebo raně poporodním období, kdy probíhá prudký pohybový a mentální vývoj.

Hlavním společným znakem všech typů dětské mozkové obrny je porucha hybnosti, to znamená v různé míře omezená schopnost samostatného pohybu chůzí až neschopnost chůze. Charakter postižení vzpřímení a hrubé motoriky se u jednotlivých typů DMO liší. Společným znakem poruchy chůze je její pomalost a v různé míře snížená výkonnost.             

Významným příznakem všech forem DMO jsou také poruchy řeči – označované jako dyslalie, dysartrie, dysfázie a další. Řeč u těchto nemocných bývá v různé míře ztížena – je pomalejší, namáhavá a především méně srozumitelná, což tvoří překážku v komunikaci.                      

 K dosažení cíle a zlepšení a udržení účinku rehabilitace, využíváme  ortotický obleček TheraTogs a  senzomotorickou stimulaci v místnosti BlackNeuroFitt. Důležitou roli v terapeutickém procesu hrají funkce somatosenzorické a využíváme také vestibulárně balanční terapii - VBT.                                                                     

Rehabilitace by měla být zahájena co nejdříve od stanovení diagnozy. U děti, které mají problémy v kojeneckém věku to obvykle vede k dlouhodobým vývojovým deficitům v používání končetin a pohybu. Získání posturální kontroly je proto ezbytnou součástí včasné intervence.                                                           

Program WUNZI Infant je vhodný pro novorozence, kteří vykazují opoždění vývoje nebo obtíže v dosažení fundamentálních, symetrických poloh, typických pro věk čtyři měsíce, vleže na zádech a na břiše. Pozdější intervence se zabývají oblastí vzniku pohybových návyků, které jsou tvořeny za pomocí množství procvičování a tisícem opakování v rámci rutinních pohybů během dne.                                            

Při rehabilitaci používáme ortotický oblečkový systém TheraTogs® Wunzi, který poskytuje pomoc při správném vedení pohybu a zároveň napodobuje terapeutovo manuální polohování a jeho dohled nad pohybem. Jde o protetickou ortézu při léčbě poruch pohybu, stability, v oblasti ortopedie a vývoje, prostřednictvím neuromuskulární reedukace. 

TheraTogs® Wunzi systém byl navržen tak, aby vedl ke zlepšení nebo alternaci posturální kontroly pomocí správného nastavení polohy těžiště a opěrné báze. Zkvalitnění posturální kontroly vede k aktivaci somatosenzorického systému a zároveň zlepšení stability trupu vede k lepší funkci končetin.            

Musíme si také uvědomit, že schopnost remodelace klesá v průběhu dětství a klesá s ní i možnost jejich ovlivnění.                         

V centru ARCADA  používáme pro nejmenší dětské klienty Vestibulárně balanční Terapii /VBT/ která umožňuje pohyb ve všech rovinách a pohybová odpověď ve svalech, na nestabilní prostředí, je velmi výrazná.      

O možnosti absolvovat intenzivní program Wunzi Infant Therapy se informujte v centru ARCADA na tel.: 773 988 027, kde si domluvíte i konzultaci, která je nutná pro stanovení délky a intenzity rehabilitačního plánu.

TheraSuit Method

                                                                                             

Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty


Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Globus Tesco Helpínek Pomozte dětem Asociace Město Hranice

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2020

Upozornění
Zavřít