Banner 2 Rezervujte si termín
Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

THERATOGS

THERATOGS

Jedná se o ortotický oblečkový systém, který poskytuje pomoc při správném vedení pohybu a zároveň napodobuje terapeutovo manuální polohování a jeho dohled nad pohybem.  Velkou výhodou celotělového ortotického oblečku TheraTogs je, že pacient může každý den a to celé hodiny nosit obleček ve správném nastavení aniž by si narušil každodenní program dojezdem na vzdálenou rehabilitaci. Tělo se přizpůsobuje dlouhodobému užívání oblečku a postupně se mění a zkvalitňují pohybové stereotypy. Každodenní nošení oblečku především umožňuje integraci terapeutického efektu do domácího prostředí.

Výhody oblečku TheraTogs:                                                                                                                                                                                                                                                                            - Podporujte optimální vývoj kostí a kloubů                                                                                                                                                                                                                                              - Zajišťuje stabilitu kloubů a zvyšuje informovanost těla                                                                                                                                                                                                                     - Zlepšuje postoj, rovnováhu, chůzi a pohybové dovednosti                                                                                                                                                                                                           - Podporuje posturální stabilitu končetiny, která se často očekává od ortézy                                                                                                                                                                           - Zvyšuje kvalitu terapie                                                                                                                                                                                                                                                                                       - Účinky terapie snadno prodlužuje při domácí rehabilitaci

TheraTogs se skládá z elastometrického celotělového oblečku a sestavy pružných tahů, které se vždy vybírají a přizpůsobují k aktuálnímu stavu klienta. TheraTogs obleček je navržen tak, aby efektivně cílil na řešení individuálních specifických muskuloskeletálních, posturálních, rovnovážných nebo pohybových problémů klientů a je určen pro každodenní používání. Jde o novou modalitu, která usiluje o pozici standardu při léčbě poruch pohybu, stability, v oblasti ortopedie a vývoje, prostřednictvím neuromuskulární reedukace.  

Obleček TheraTogs byl navržen tak, aby vedl ke zlepšení nebo alternaci posturální kontroly pomocí správného nastavení polohy těžiště a opěrné báze. Získání posturální kontroly je nezbytnou součástí včasné intervence. Zkrácené svaly vedou totíž k patologiím v oblasti posturální kontroly a pohybových strategií. Vycházíme-li z „Muscle Balance theory“ Shirley Sahrmanna, která říká, že příčinou zkrácení svalů může být i paradoxně jejich dlouhodobé protažení a terapeut proto musí vzniklou patologii odhalit a za pomoci TheraTogs oblečku se jí intenzívně zabývat.

Obleček Theratogs poskytuje pacientům se senzorimotorickým poškozením vysoce účinnou modalitu pro zlepšení posturálního uspořádání a stability, pohybové dovednosti a přesnosti a stabilitu kloubů. Zkvalitnění posturální kontroly vede k aktivaci somatosenzorického systému a zároveň zlepšení stability trupu vede k lepší funkci končetin.

Z teorie o zkrácených tkáních vyplývá, že nemá smysl jen tyto tkáně protahovat, ale především souběžně usilovat o podporu fyzilogických vzorů. Setrvávání v patologických vzorech vede ke vzniku kontraktur a deformit. Použitím ortotického oblečku TheraTogs, může terapeut optimalizovat funkci svalů, především aktivovat svaly oslabené a protáhnout svaly zkrácené. Obleček TheraTogs je navržen tak, aby zajistil základ pro posturální oporu trupu.

Oblečkový systém TheraTogs může být použit k facilitaci extenze trupu, redukci rotace horního trupu, facilitaci flexe trupu/redukce opisthotonu nebo facilitaci extenze trupu a kyčle. Spíše než k protáhnutí zkrácených svalů vede terapeutické používání TheraTogs k ovlivnění vadných pohybových strategií, které danou dysbalanci svalů vyvolávají.

Terapii s ortotickým oblečkem TheraTogs Vám nabízíme ambulantně nebo v rámci intenzivních programů.

O všech možnostech se informujte v centru ARCADA na tel.: 773 988 027, kde si můžete domluvit i konzultaci, která je nutná pro stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu.


 

Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty


Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Reha2015 Medesa care Globus NROS Tesco Spolek V ROVNOVÁZE Pomozte dětem Asociace Město Hranice

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2024

Upozornění
Zavřít