Banner 2 Rezervujte si termín
Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

THERASUIT

THERASUIT

K intenzivní neurorehabilitaci využíváme nejmodernější světový koncept TheraSuit ® Method

Jedná se o komplexní a vysoce specializovaný neurorehabilitační koncept, určený celému spektru klientů s neurologickým onemocněním, jako je cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, vývojová opoždění, traumatická poranění mozku, postižení mozku vzniklá nedostatkem kyslíku, spina bifida, následné stavy po meningitidě, encefalitidě aj.                         

 Koncept TheraSuit ® Method  byl vytvořen v souladu s nejnovějším světovým výzkumem a znalostmi ve fyziologii, zátěžové medicíně, neurologii a genetice. Reflektuje aktuální zkušenosti intenzivní neurorehabilitace z klinické praxe.

Pro svůj časový rozsah a variabilitu je koncept Therasuit ® Method vhodný k individuálnímu nastavení cvičební jednotky vzhledem ke specifickým potřebám pacienta.        

Jednotlivé fáze rehabilitace konceptu  TheraSuit ®Method:                           

 •  zahřívací cvičení a hluboká masáž tkání                           
 •  redukce napětí, smyslové integrační techniky                            
 •  neuromobilizace horních a dolních končetin                            
 •  potlačení patologických pohybových návyků                           
 •  procvičování a zpevňování svalových pohybových skupin    
 •  statická i dynamická stabilizace pohybového aparátu
 •  cvičení progresivní tělesné odolnosti           
 •  přenášení hmotnosti těla, nácvik chůze a soběstačnosti                                                    

Vlivem Therasuit ® Method se mění pohybové vzory pacienta, jeho fyzické a psychické dovednosti. Výsledným efektem takové rehabilitace je posun senzomotorického vývoje, zlepšení soběstačnosti, změna schopnosti koordinace těla v prostoru, změna patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.                                                                                              

Kosmický obleček TheraSuit                                                                                                                                                                                                                                                    Nosným prvkem konceptu je speciální kosmický obleček. Ten byl vyvinut lékaři kosmického průmyslu v Rusku, za účelem prevence a eliminace poškození nervové a svalové tkáně kosmonautů ve stavu beztíže. Systém pružných tahů kontinuálně dodává mozku informace i v prostředí bez dostatečného množství impulzů, což umožňuje zakotvení vhodných pohybových vzorců.              

Obleček TheraSuit je odborně semidynamická celotělová ortéza, která neomezuje dýchání a je zároveň pružná a pevná. Hlavním cílem je změnit a ideálně zlepšit propriocepci (tlak vnímaný klouby, vazy a svaly), redukci patologických reflexů, naučit pacienta správným fyziologickým svalovým synergiím (pohybovým stereotypům).                                                                                                 

Velkou výhodou oblečku TheraSuit je, že poskytuje pacientovi odlehčení a stejně tak fixaci, což poskytuje jedinečnou možnost terapie ve vertikální poloze. To je velmi důležité pro normalizaci aferentace do vestibulárního systému (příjem vzruchů do centra rovnováhy). Vestibulární systém přijímá a vyhodnocuje vzruchy přicházející z kloubů, svalů, šlach, atd. Na základě toho vydává informaci zpět a takto ovlivňuje svalové napětí, rovnováhu a držení těla v prostoru.            

Nekorektní postavení a držení těla pacienta s DMO způsobuje nesprávnou propriocepci a pomocí Therasuit obleku může být korigovaná do správné pozíce. Patologické vjemy jsou tak nahrazeny správnými.                                               

U.E.U. - univerzální cvičební jednotka                                                                                                                                                                                                                                    V rámci přípravné fáze vzniká prostor pro kvalitní a intenzivní přípravu tkání a mozku ke cvičení.  U.E.U. umožňuje umístění kladkového systému se závažím pro svalové posílení či využití závěsného systému rigidních lan pro odlehčení cvičené části těla.  U.E.U.  se používá pro nácvik požadovaných rozsahů pohybů a posílení svalových skupin odpovědných za pohyb. Využití této fáze a jejich možností je vždy závislé na individuálním posouzení potřeb pacienta.                       

Pravidla pro cvičení v U.E.U. :                                                                                                                                                                                                                                                Pohyby v kloubech pacienta provádí pouze fyzioterapeut s cílem uvolnit příliš spastické svaly a snížit patologické reflexe.  Pohybujeme se ve správné rovině a kolem fyziologické osy kloubu a můžeme se  přiblížit k hranici bolesti a dokonce  ji mírně překročit. Počet opakování  jednotlivých cviků je 3-5 sérií, 10 opakování,  interval mezi sériemi 30 s. Během  intervalu  mezi sériemi by měla probíhat masáž  a uvolnění svalů. Důležité  je velmi pomalé a rytmické tempo cvičení, které pacientovi umožňuje se soustředit na jednotlivé cviky a uvolnit se..                                                   

Získání svalové síly umožňuje volný pohyb končetiny nebo její části (přivádí ji na úroveň 3 podle Lowettu).                                                  

Cvičením v U.E.U. se zachovává fyziologický rozsah pohybu kloubů a úplný pohyb kloubů, čímž se udržuje správná elasticita svalů obklopujících klouby, vazy a další struktury a dochází k lepší koordinaci pohybu. Zlepšuje se neuromuskulární koordinace.                                                                                           

SPIDER                                                                                                                                                                                                                                                                                          Skládá se z řady pružných lan různé elasticity, které jsou připojeny k určitým bodům těla pacienta na jednom konci a k různým místům na konstrukci trakčního boxu U.E.U. Toto jedinečné zavěšení umožňuje nezávislý a kontrolovaný pohyb pacienta, stejně jako posílení postižených částí těla.   Zařízení umožňuje vytvořit jedinečnou síť "pavouka", která je individuálně nastavená pro každého pacienta. Díky flexibilním konektorům umožňuje SPIDER zlepšit rovnováhu a držení těla a také zavést koordinovaný a přesný pohyb těla. SPIDER podporuje nezávislost klienta, jistotu v prostoru a napomáhá i nejnáročnějším pacientům k vertikalizaci.

Jedinečné zařízení pro fyzickou terapii "SPIDER" umožňuje:                                      

 •  Cvičení vybraných části těla nebo vybraných svalů řízeným a správným způsobem            
 •  Vertikalizace těla i těch nejtěžších pacientů      
 •  Nácvik správného sezeni, plazení, chůze  
 •  Zlepšení prostorového povědomí
 •  Snížení intenzity patologických pohybů a ataxie vlivem nedostatečné koordinace
 • Zlepšení stability těla
 • Zlepšení rovnováhy a koordinace těla
 • Stimulace svalů a kloubů  
 • Zlepšení kvality vestibulárního systému     
 •  potlačení patologických pohybových návyků                           
 •  procvičování a zpevňování svalových pohybových skupin                                                       

Toto jedinečné zařízení nahrazuje ruce dvou nebo tří fyzioterapeutů a umožňuje využití síly a schopností pacienta v plném rozsahu.                                                            

SPIDER je skvělý pomocník při rehabilitaci neuro-motorických poruch, zejména cerebrální paralýzy a integrující součástí komplexní rehabilitačního konceptu INFS - TheraSuit.                                                                                        

Hlavní benefity metody TheraSuit ® Method:                                                                                                                                                                                                                 Intenzivní rehabilitace konceptem TheraSuit ® Method přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, ke zlepšení soběstačnosti, ke změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.                                                                   

 •  trénink centrálního nervového systému                           
 •  zajišťuje externí stabilitaci                            
 •  normalizuje svalový tonus                           
 •  zajišťuje dynamickou korekci                           
 •  upravuje tělovou strukturu k normálu    
 •  normalizuje (koriguje) stereotypy chůze
 •  aktivuje dotekové stimulace      
 •  ovlivňuje vestibulární systém
 • zlepšuje rovnováhu 
 • zlepšuje koordinaci
 • snižuje nekontrolovatelné poruchy pohybu
 • zlepšuje prostorové vnimání
 • podporuje růst svalstva
 • podporuje rozvoj motorických schopností 
 • pomáha uvolňovat svalové kontraktury
 • pomáhá korigovat postavení kyčlí a zlepšovat jejich funkci                                                                                                                                                                                           

Takové zlepšení se následně promítne v oblasti, jako je lepší samoobslužná činnost či postupná integrace do společnosti, a tím i celkové snížení budoucích léčebných nákladů                      

Kontraindikace konceptu TheraSuit ® Method:                                                                                                                                                                                                                         Před nástupem na intenzivní neurorehabilitační pobyt je zapotřebí zvážit veškerá zdravotní rizika dítěte. Zde jsou základní kontraindikace :                                           

 •  infekční nemoci přenesené z člověka na člověka a bacilonosičství                          
 •  všechny nemoci v akutním stádiu                          
 •  klinické známky oběhového selhání                            
 •  maligní arytmie                          
 •  stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznéní nemoci    
 •  stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci
 •  labilní diabetes mellitus a dekompenzovaný diabetes mellitus
 •  často se opakující profuzní krvácení všeho druhu
 • kachexie všeho druhu
 • zhoubné nádory
 • aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy
 • nekompenzované epilepsie
 • transitorní stavy zmatenosti
 • nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu
 • těžká osteoporóza
 • stomie
 • zvýšená teplota
 • subluxace kyčelních kloubů více než 50 %                                                                                                                                              

Koncept TheraSuit ® Method Vám nabízíme ambulantně nebo v rámci intenzivních programů. O všech možnostech se informujte v centru ARCADA na tel.: 773 988 027, kde si můžete domluvit i konzultaci, která je nutná pro stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu.


Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty


Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Reha2015 Medesa care Globus NROS Tesco Spolek V ROVNOVÁZE Pomozte dětem Asociace Město Hranice

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2024

Upozornění
Zavřít