Banner 2 Rezervujte si termín
Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

M.A.C. INTEGRATED THERAPY

M.A.C. INTEGRATED THERAPY

M.A.C. Integrated je rehabilitačně edukační program, který sjednocuje pohyb, auditivní stimulaci a sociálně komunikační dovednosti. Pravidelným opakováním terapie se zlepšuje motorická koordinace, rovnováha, rytmus, podpora tělesného schématu. Normalizuje se svalové napětí, rozvoj paměti, koncentrace, pozornosti, sluchového zpracování, mentálního napětí, myšlenkové organizace, atd. Posiluje se komponenta pohybová, poslechová a komunikační.

Jedinečnost metody M.A.C. Integrated  spočívá v multimodálním působení na smysly a tělesnou organizaci ve stejnou chvíli. Úspěch je dán především zlepšením mozkové a tělesné organizace klienta.  

 Opakovaná stimulace nervových buněk posiluje vytváření nových synapsií. Čím více opakovaných, stimulačních podnětů buňky obdrží, tím lépe jsou organizované, funkční a schopné zpracovávat informace rychleji. Specifická, multismyslová a opakovaná stimulace nervových buněk zlepšuje vněmy  na informace těla a také prostředí. Zvětšující se množství multismyslových informací prochází skrz subkortikální systém do kůry a aktivuje kognitivní centra pro pozornost, organizaci, plánování a také eliminaci rušivých impulzů.                       

 M.A.C. Integrated je zaměřen na triádu vzájemně se ovlivňujících komponent: 

       HUDBA  -  POHYB  -  ŘEČ                                                        

Metoda M.A.C. Integrated kombinuje hudbu, pohyb a řeč.  Metoda M.A.C. Integrated buduje základy a podporuje tělesnou organizaci. Čím více se zlepšuje tělesná organizace, tím více se zlepšuje organizace mozku. Čím více se zlepšuje organizace mozku, tím lépe dokáže člověk zpracovávat informace z prostředí a zároveň se zlepšuje jeho pozornost a schopnost učení.                                          

Příklady vzájemné závislosti, které metoda M.A.C. Integrated podporuje

 • Aktivní balanční schopnost vede například k osvojení schopnosti jízdy na kole    
 •  Se zvyšující se rychlostí zpracování podnětů jsou děti schopné lepší pozornosti a rychlejšího chápání
 •  Oči a sluch pracuji společně - třeťák opravdu čte na úrovni třeťáka                          
 •  Hrubá a jemná motorika se integruje, takže se zlepší psaní
 •  Emoce jsou kontrolovány, což zlepšuje vazby a umožňuje navazovat vztahy s přáteli            
 •  Silnější paměť umožňuje lépe číst a řešit matematické úlohy.                   

 Zaostřena pozornost umožňuje dítěti pracovat, nevyrušovat a být méně impulsivní.

Hlavní benefity metody M.A.C. Integrated:

 • Koncentrace, pozornost, paměť, řeč  
 •  Jazykové dovednosti, psaný a čtený projev
 •  Sociální dovednosti a chování                          
 •  Senzorické zpracování 
 •  Rychlost zpracování                                  

Obsahem Terapie M.A.C. Integrated je trénink pozornosti, kontroly chování a emocí, balančních dovedností, myšlení a kognitivních funkcí.  

Terapii M.A.C. Integrated Vám nabízíme ambulantně nebo v rámci intenzivních programů. O všech možnostech se informujte v centru ARCADA na tel.: 773 988 027, kde si můžete domluvit i konzultaci, která je nutná pro stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu.

Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty


Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Reha2015 Medesa care Globus NROS Tesco Spolek V ROVNOVÁZE Pomozte dětem Asociace Město Hranice

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2024

Upozornění
Zavřít