Banner 2 Rezervujte si termín
Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

ROBOTICKÁ NEUROREHABILITACE

Prostřednictvím nejmodernějšího robotického vybavení poskytujeme efektivní neurorehabilitační léčbu. Rehabilitace za pomoci robotických strojů probíhá formou zábavné hry. Dítěti pomáhá s motivací virtuální realita. 

Robotikická rehabilitace pomůže pacientům s touto diagnózou:

 • dětská mozková obrna
 • úrazy hlavy 
 • vrozená porucha hybnosti 
 • cévní mozková příhoda

Jaké můžeme očekávat výsledky:

 • zlepšení kvality chůze
 • aktivace svalů v oblasti horních a dolních končetin

Amadeo pomůže pacientům s touto diagnózou:

 • pohybová dysfunkce distální horní končetiny, pŕedevším prstů
 • dětská mozková obrna
 • po traumatologicko-ortopedických operacích

Jaké můžeme očekávat výsledky:

 • zlepšení úchopových funkcí prstů
 • zlepšení kognitivního deficitu