Banner 2 Rezervujte si termín
Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

ARCA SENSITIVE THERAPY


Program Arca Sensitive Therapy je speciálně navržen pro děti s SMA, svalovou dystrofií a pro nejmenší pacienty s ohledem na jejich zdravotní stav, unavitelnost a věk.

Skladba programu je založena na střídání různé zátěže a intenzity. Díky tomu je trénink rozložen tak, aby nedocházelo k přetěžování klienta.

Terapeuté v rámci rehabilitačních technik využívají polohování, cvičení na neurofyziologickém podkladě ( prvky Bobath konceptu, PNF, Čápová ), respirační fyzioterapie,  míčkování a bazální stimulaci. Nedílnou součástí cvičení je obleček Theratogs pro kvalitnější nastavení postury během aktivit a pro aktivaci svalstva  osového aparátu.

 Součástí programu je i ergoterapie, multisenzorická místnost, měkké techniky a fyzikální medicína. 

 Ergoterapie bude zaměřená dle individuálního ergoterapeutického plánu terapie, na orofaciální stimulaci, jemnou motoriku, koordinaci oko – ruka, pozornost, grafomotoriku, nácvik aktivit denního života, využití svitící tabule 4IMAGE, trénink komunikace formou speciálních sluchátek Forbrain.

 Multisenzorická místnost typu snoezelen nabízí velké množství smyslových možností a stimulace. Při terapii se používá individuální multisenzorický přístup, prvky konceptu bazální stimulace, trénink bodyschéma pomocí UV světla, individuální polohování, relaxaci nebo aktivní facilitaci pohybu.

Pohybová terapie

Musíme si uvědomit, že na jedné straně je sval, který není zatěžován, postupně slábne a atrofuje. Na straně druhé, přetížíme-li myopatický sval příliš, dochází k jeho poškození. Proto je při pohybové léčbě důležitý výběr vhodných pohybových technik. Komplexní techniky jsou charakteristické tím, že jde o pohybová schémata, při kterých svaly funkčně spojené v jeden řetězec či vzorec (funkční pohyb) se vzájemně facilitují.  

V programu využíváme senzomotorickou stimulaci, která je efektivní metodou při facilitaci a aktivaci oslabených primárně poškozených svalů. Z široké škály postupů patřících do senzomotorické stimulace vybíráme techniky podle stavu pacienta a podle toho, které svalové partie chceme aktivovat. 

K zlepšení a udržení účinku rehabilitace, využíváme celotělový elastometrický obleček TheraTogs, senzomotorickou stimulaci a důležitou roli v terapeutickém procesu hrají funkce somatosenzorické a vestibulární. Využíváme také vestibulárně balanční terapii -VBT.

Respirační rehabilitace                              

Specifickou kapitolou je respirační cvičení. Na snížení dechové výkonnosti se podílí postižení dýchacích svalů patologickým procesem, k tomu se přidává změna postury, postižení břišních svalů, postižení pomocných dýchacích svalů, rozvoj kyfoskoliózy a pokles celkové fyzické zdatnosti.                         

Reedukaci dechového vzoru provádíme pomocí aktivních i pasivních technik. K často využívaným technikám během neurofyziologické facilitace dýchání patří kontaktní dýchání a reflexně modifikované dýchání. Mezi aktivní techniky patří dechová gymnastika statická, dynamická a mobilizační, brániční dýchání, svalově aktivní výdech a dýchání přes sešpulené rty.

Před zařazením do programu proběhne konzultace s naším zkušeným terapeutickým týmem. 

ARCADA NeuroMedical Center - Ostrava       
Mitušova 1115/8
700 30 Ostrava - Hrabůvka                                                                                                                                                                                                        Tel.: +420 773 988 027                                                                                                                                                                                                     Mail: info@arcada-center.com

ARCADA NeuroMedical Center - Hranice 
Kropáčova 608
735 01 Hranice                                                                                                                                                                                                                               Tel.: +420 601 001 545                                                                                                                                                                                                                   Mail: hranice@arcada-center.com

DŮLEŽITÉ :  svěřte se do rukou odborníků, kteří mají potřebné cerifikáty a mnohaletou praxi v tomto jedinečném konceptu intenzivního neurorehabilitačního, funkčního posilování - TheraSuit@Method a oblečkového konceptu TheraTogs.


                   

Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty


Moravskoslezský kraj NROS Reha2015 Olomoucký kraj Globus Tesco Spolek V ROVNOVÁZE Pomozte dětem Asociace Město Hranice

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2024

Upozornění
Zavřít