Banner 2 Rezervujte si termín
Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

MAGNETOTERAPIE

Magnetoterapie patří mezi bezkontaktní elektroterapeutické metody. U magnetoterapie je elektrická složka elektromagnetického pole ve tkáních (elektrické napětí a elektrický proud) v průměru 100x menší než u klasické (kontaktní) elektroterapie.

Magnetoterapie využívá pro terapeutické účely obecné biologické účinky magnetické složky elektromagnetického pole. Magnetické pole vzniká kolem každého vodiče, kterým protéká elektrický proud a jeho vlastnosti závisí na vlastnostech tohoto elektrického proudu. Tento jev je označován jako elektromagnetická indukce. 

Nízkofrekvenční pulsní magnetické pole pozitivně ovlivňuje biochemické a biofyzikální děje v buňkách a optimalizuje průchodnost buněčných membrán. Výsledkem tohoto procesu je zvýšené zásobování buněk kyslíkem a ostatními důležitými látkami, čímž se zlepšuje proces látkové výměny, čímž přímo regeneruje a harmonizuje fyzickou i psychickou kondici.

Z historie magnetoterapie

Léčba magnetem byla známa již před staletími. Vlastní název magnet byl odvozen od řeckého města Magnézia, kde se magnetická hornina – oxid železito-železitý v syrovém stavu těžil. Existují nedoložené pověsti, že Číňané znali a používali magnet již 4 500 let před Kristem.

Magnetický prášek byl v historii používán k léčebným účelům, např. byl podáván v podobě tablet ústy, v klysmatu, obkladech, přidával se do nápojů „věčného mládí“ apod. Zvlášť účinné byly obklady s magnetickým práškem k hojení ran či poúrazových stavů, dále při bolestech v kloubech či páteři a otocích kloubů po zhmoždění.

Z historie je také známo, že již staří římští císařové (např. Claudius) si léčili dnu koupelí plnou „elektrických ryb“. Dnes již víme, že touto rybou byl mořský rejnok, který při dotyku dával elektrické výboje a vytvářel elektromagnetické pole.

Profesionální magnetoterapeuti

V Japonsku a USA mají pacienti možnost konzultací s profesionálními magnetoterapeuty, kteří navrhují komplexní léčebný režim včetně vhodných potravních doplňků a tělesných cvičení. Je paradoxem doby, že magnetoterapie, která vykazuje ze všech dosud známých léčebných metod nejvyšší statistickou míru úspěšnosti a nejmenší možná rizika, je stále mimo oblast hlavního proudu, ale je i metodou, která je často užívána až tehdy, když ostatní „tradiční“ metody naprosto selhaly.

Kliničtí odborníci dnes více než kdy dříve uznávají význam prevence nemocí v obecné rovině i v subklinickém stádiu konkrétních onemocnění. Odborné poradenství lékařů v oblasti magnetických pomůcek může být pro mnoho lidí se subklinickými potížemi v okruhu nervových onemocnění, onemocnění pohybového ústrojí, kůže a dalších orgánů neocenitelnou pomocí.

Léčebné účinky nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole a magnetoterapie

Biologické změny ve tkáních vznikající působením nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole (magnetoterapie) je možno kladně využít u celé řady zdravotních potíží. 

Účinky je možno shrnout do šesti základních léčebných skupin a efektů:

  • protibolestivý (analgetický)
  • myorelaxační (uvolňující spazmy)
  • protiotokový (protiedémový)
  • vasodilatační (rozšiřující krevní řečiště)
  • detoxikační (odbourávání škodlivin) a urychlující látkovou výměnu
  • hojivý a regenerační, protizánětlivý, protirevmatický

Obecně platí, že magnetoterapii je třeba aplikovat v různých případech různě dlouho, někdy i opakovaně v dlouhodobých cyklech.

Aplikace obvykle provádíme 2 x denně, u těžších případů může být aplikace prováděna v průměru 3x i vícekrát denně, a to při doporučeném časovém odstupu 6 hodin.

Pokud to lze, nekončete magnetoterapii naráz, ale ke konci prodlužujte intervaly mezi aplikacemi. U pacientů s nízkým krevním tlakem se doporučuje asi 20 min. odpočinek po aplikaci.

Při krátkodobých obtížích je doporučovaný počet aplikací 20 až 30, minimálně však 10.

Zvláště u chronických stavů a doléčování se doporučují dlouhodobě opakované aplikace. Před použitím přístroje je potřebné nejprve vyloučit kontraindikace!

Pulzní magnetoterapie je účinným nástrojem v léčbě širokého spektra chorob a bolestivých stavů. Kromě lokálního pozitivního působení na tkáň aktivuje magnetické pole celou řadu obranných systémů organismu (imunitní, zvýšený účinek bakteriofága, vegetativní systém).
Magnetoterapie je také účinná například při odstraňování zvýšeného svalového napětí, posiluje a stabilizuje kostní a vazivové tkáně, zmírňuje bolesti a má protizánětlivé účinky.

ZDRAVOTNÍ INDIKACE

Aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie vede k několika základním biologickým efektům ve tkáních. Je to hlavně efekt protibolestivý, vasodilatační a stimulující hojení. Každá aplikace v rozsahu celého frekvenčního spektra 1 – 81 Hz přístrojů Biomag v sobě zahrnuje všechny uvedené efekty v různém stupni intenzity. Obecně platí, že nízké frekvence ovlivňuji nejvíce všechny bolestivé stavy a méně stimulují hojení. Střední frekvence mají nejsilnější efekt vasodilatační (rozšiřování cév) a vysoké stimulační frekvence mají dominantní efekt hojivý a regenerační.

Ke zdravotním indikacím aplikujeme odpovídající programy magnetoterapie na přístroji Biomag. Přečtěte si účinky programů magnetoterapie Biomag při jednotlivých diagnózách, které Vám nabízíme : 

Pulzní magnetoterapii Vám nabízíme ambulantně nebo v rámci intenzivních programů. O všech možnostech se informujte v centru ARCADA na tel.: 773 988 027, kde si můžete domluvit i konzultaci, která je nutná pro stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu.Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty


Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Reha2015 Medesa care Globus NROS Tesco Spolek V ROVNOVÁZE Pomozte dětem Asociace Město Hranice

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2024

Upozornění
Zavřít