Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 5 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

C.I.M. THERAPY

C.I.M. THERAPY

Constraint-Induced Movement Therapy / C.I.M.Therapy nebo také C.I. Therapy / vychází z původního výzkumu Dr. Edwarda Tauba v 70. a 80. letech minulého století, který chirurgicky pomocí dorzální rizotomie odstranil primátům vjemy z jedné horní končetiny. Poté byla nepoškozená HK na několik dní imobilizována a zvíře muselo z donucení využívat poškozenou HK. Tyto studie vedly Dr. Tauba k navržení metody terapie, jež pomáhá při zotavení po neurologickém poškození. Setkáváme se zde s pojmem „ naučené nepoužívání a  „ závislost mozkové plasticity na používání postižené HK", která je z části zodpovědná na pozitivním výsledku CIMT.  

Podstatou C.I.M. Therapy je využití plasticity mozku, tedy jeho schopnosti vytvářet nové synapse a dráhy, které zlepší činnost slabší končetiny. K uplatnění tohoto principu je nutné vést terapii dostatečně intenzivně, soustředěně a repetitivně. Pro dosažení výsledku je nutné znehybnit při terapii silnější horní končetinu speciální omyvatelnou dlahou. Tímto způsobem má nyní mozek možnost přijímat dostatečné množství impulzů k vytvoření pozitivních změn pro zlepšení funkce slabší končetiny.

Smyslem C.I.M. Therapy je potřeba překonat nepoužívání nebo špatné používání končetiny. Terapie zahrnuje část se speciálními, tzv. Shapingové úkoly, část běžných denních činností  "task Practice" a úkoly na doma "Transfer Package".              

Terapeut se zaměřuje na zlepšení motorické aktivity slabší končetiny pomocí nejrůznějších pomůcek a tím přispívá ke zvládání aktivit denního života na jeho nejvyšší možné úrovni jako je např. oblékání, sebesycení a hygienu. Důležitá je spolupráce a zpětná vazba pacienta.                         

Program C.I.M. Therapy je vhodný pro indikace:                                                   

  •  DMO (vč. diparetické formy DMO)                          
  •  stavy po cévní mozkové příhody                           
  •  oslabení horní nebo dolní končetiny následkem poškozením mozku                                                     

C.I.M. Therapy je světovým trendem v oblasti léčby pacientů a je velmi sofistikovaným léčebným programem - jeho výsledky jsou podložené četnými vědeckými studiemi. Koncept vymyslel tým Dr. Edwarda Tauba, Ph.D., na univerzitě v Alabamě v USA.

C.I.M. Therapy /C.I. Therapy/ 

Constraint-Induced Movement Therapy ( C.I.M.Therapy nebo C.I. Therapy) zahrnuje řadu složek, které jsou využívány k podpoře co největšího zapojení více postižené horní končetiny do běžných denních aktivit, a to nejen v průběhu, kdy je pacient přítomen na terapii, ale je zde kladen důraz na přenesení CIMT do domácího prostředí C.I.M. terapie je určena pro pacienty s postižením pouze jedné končetiny nebo jedné strany těla. Je známa také pod názvem CIMT či „nuceně navozená terapie“. Je vhodná pro pacienty s monoparetickou či hemiparetickou formou DMO, po cévní mozkové příhodě nebo po kraniotraumatech.                        

Podstatou C.I. terapie u léčby horní končetiny je znehybnění zdravé končetiny pomocí ortézy a tím „vynucení“ aktivity končetiny postižené. Pacient pak touto paretickou končetinou musí během terapie provádět zadané úkoly za určený časový úsek a plnit úkoly, které dostává k vypracování na doma. Výsledkem CI terapie je pak zlepšení rozsahu pohybu a zvýšení svalové síly handicapované končetiny a především její častější používání

„ naučené nepoužívání“ – pacienti s heiparézou provádějí většinu každodenních činností druhou, tedy zdravou rukou. I když později dojde k parciální nebo i kompletní restituci motorických funkcí postižené ruky, nebývá zapojena do motorických aktivit každodenního života.          

Imobilizace zdravé končetiny, využití více poškozené HK.

Jedním z důležitých prvků C.I.Therapy je využití imobilizační rukavice na zdravé končetině po co největší část aktivit během dne. Upřednostňuje se rukavice místo například šátku na zavěšení ruky. S rukavicí se však snáze udrží stabilita a tím se snižuje riziko pádů a dalších možných vzniklých komplikací, které pacientovi umožňuje se soustředit na jednotlivé cviky a uvolnit se.               

Cílem imobilizace je, aby pacienti s mírným, nebo slabším poškozením nosili imobilizační rukavici po 90 % času v době, kdy jsou vzhůru. V zásadě, ale nejde o způsob imobilizace. Mohou se využít i jiné metody.  Terapie funguje i bez znehybnění zdravé končetiny. Důraz je kladen na používání více poškozené HK. Studie ukázaly, že pacienti nepoužívající imobilizační rukavici jen se snahou o zapojení více poškozené HK v co největší možné míře, mají větší tendenci po ukončení terapie k rychlejšímu zhoršování stavu. Můžeme tedy říci, že s využití imobilizační rukavice pacienti dosahují lepších výsledků než ti, co rukavici nemají. 


Terapii C.I.M.T. Vám nabízíme ambulantně nebo v rámci intenzivních programů. O všech možnostech se informujte v centru ARCADA na tel.: 773 988 027, kde si můžete domluvit i konzultaci, která je nutná pro stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu.

  

Terapeuti

Mgr. & Bc. Valerie Hubáčková

Mgr. & Bc. Valerie Hubáčková

Fyzioterapeut - OSTRAVA - Děti od 12 let a dospělí

zjistit více rezervovat
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty


Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Globus Tesco Spolek V ROVNOVÁZE Helpínek Pomozte dětem Asociace Město Hranice

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2022

Upozornění
Zavřít