Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 5 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

MUSCULAR-DYSTROPHY THERAPY

Svalová dystrofie je onemocnění způsobené genetickou vadou a spočívá v ochabování a ubývání svalové tkáně. Za toto onemocnění nese zodpovědnost protein – dystrofin, který se nachází v chromozomech X a podílí se na tvorbě naší DNA a celkovém vzhledu těla a jeho stavbě. Průběh dystrofií se liší podle typů tohoto onemocnění, jsou různě vážné, většinou ale nevyléčitelné. Obecně se tato porucha projeví už v dětském věku a častěji postihuje chlapce. V průběhu dospívání má postižení zhoršující se tendence – stále ubývá svalstvo a to omezuje pohyb.

Nejčastějším typem svalové dystrofie je Duchennova svalová dystrofie, která podle průzkumů postihuje jednoho chlapce ze tří tisíc narozených, a Beckerova svalová dystrofie, která postihuje jednoho z osmnácti tisíc a je mírnejší formou Duchennovy dystrofie.  K dosažení cíle a zlepšení a udržení účinku rehabilitace, využíváme  protetický obleček TheraTogs a senzomotorickou stimulaci v místnosti BlackNeuroFitt. Důležitou roli v terapeutickém procesu hrají funkce somatosenzorické a vestibulární. Využíváme vestibulárně balanční terapii - VBT.                                                                                                                         

Vhodné rehabilitační techniky                                                         

Rehabilitace by měla být pravidelná, systematická a zahájena co nejdříve od stanovení diagnózy. Stojíme však před těžkým rozhodnutím. Na straně jedné je sval, který není zatěžován, postupně slábne a atrofuje. Na straně druhé, řetížíme-li myopatický sval příliš, dochází k jeho poškození.                         

Posilovací programy, případně intenzivní rehabilitace, snažící se o zvýšení síly klasickými postupy, prakticky žádný signifikantní efekt nepřinesou. Naopak Aerobní typ zátěže při cvičení  vyvolává prokazatelný efekt. Snížuje únavu a zlepšuje kardiorespirační výkonnost. Cvičení proti malému odporu  a aerobní trénink jsou doporučovány u pomalu progredujících forem myopatií. Pohybovou zátěž (zvláště proti odporu), musíme zvážit u rychle se vyvíjejících forem. V ůvahu musíme brát také druh převládající kontrakce. Excentrická kontrakce při dostatečně vysoké intenzitě vede k poškození vláken. Naopak pozitivní účinek mají izometrické kontrakce při posilování.                                                      

U rychle progredujících myopatií s postižením strukturálních proteinů, jako je například Duchénova muskulární dystrofie, je použití velkých odporů a zvláště ve spojení s excentrickou kontrakcí při kineziterapii kontraindikována.                          

Při pohybové léčbě, je důležitý výběr vhodných pohybových technik. Komplexní techniky jsou charakteristické tím, že jde o pohybová schémata, při kterých svaly funkčně spojené v jeden řetězec či vzorec (funkční pohyb) se vzájemně facilitují.                          

 Využíváme senzomotorickou stimulaci, která je efektivní metodou při facilitaci a aktivaci oslabených primárně poškozených svalů. Z široké škály postupů patřících do senzomotorické stimulace vybíráme techniky podle stavu pacienta a podle toho, které svalové partie chceme aktivovat.                                   

Speciální fyzioterapie                         

V centru ARCADA  používáme Vestibulárně balanční Terapii /VBT/ která umožňuje pohyb pacienta ve všech rovinách, kde pohybová odpověď na nestabilní prostředí je velmi výrazná i ve svalech, které pacient delší dobu při pohybu nevyužíval.                        

 Při rehabilitaci používáme aktívní, protetický oblečkový systém TheraTogs®, který poskytuje pomoc při správném vedení pohybu a zároveň napodobuje terapeutovo manuální polohování a jeho dohled nad pohybem. Jde o protetickou ortézu při léčbě poruch pohybu, stability, v oblasti ortopedie a vývoje, prostřednictvím neuromuskulární reedukace.                          

 TheraTogs systém byl navržen tak, aby vedl ke zlepšení nebo alternaci posturální kontroly pomocí správného nastavení polohy těžiště a opěrné báze. Zkvalitnění posturální kontroly vede k aktivaci somatosenzorického systému a zároveň zlepšení stability trupu vede k lepší funkci končetin. Skládá se ze  dvou tělních součástí a popruhového systému, ušitých přímo na míru pacientovi a je určen pro každodenní používání.                                                                                            

Respirační rehabilitace                              

Specifickou kapitolou je respirační cvičení. Na snížení dechové výkonnosti se podílí postižení dýchacích svalů patologickým procesem, k tomu se přidává změna postury, postižení břišních svalů, postižení pomocných dýchacích svalů, rozvoj kyfoskoliózy a pokles celkové fyzické zdatnosti.                         

Reedukaci dechového vzoru je možné provádět pomocí aktivních i pasivních technik. K často využívaným technikám během neurofyziologické facilitace dýchání patří kontaktní dýchání a reflexně modifikované dýchání. Mezi aktivní techniky patří dechová gymnastika statická, dynamická a mobilizační, brániční dýchání, svalově aktivní výdech a dýchání přes sešpulené rty. 

O možnosti absolvovat intenzivní program Muscular Dystrophy Therapy se informujte v centru ARCADA na tel.: 773 988 027, kde si domluvíte i konzultaci, která je nutná pro stanovení délky a intenzity rehabilitačního plánu.


Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty


Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Globus Tesco Helpínek Pomozte dětem Asociace Město Hranice

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2020

Upozornění
Zavřít