Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 5 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

C.I.M. THERAPY

C.I.M. THERAPY (Constraint Induced Movement Therapy neboli Terapie nuceného používání) je světovým trendem v oblasti léčby pacientů a je velmi sofistikovaným léčebným programem - jeho výsledky jsou podložené četnými vědeckými studiemi. Koncept vytvořil tým Dr. Edwarda Tauba, Ph.D., na univerzitě v Alabamě v USA.

Podstatou C.I.M. THERAPY je využití plasticity mozku, tedy jeho schopnosti vytvářet nové synapse a dráhy v mozku, které zlepší činnost slabší či opomíjené končetiny. K uplatnění tohoto principu je nutné vést terapii dostatečně intenzivně, soustředěněa repetitivně.                                                Pro dosažení výsledku je nutné znehybnit při terapii silnější horní končetinu speciální omyvatelnou dlahou, a tím “vynutit” aktivní zapojení oslabené končetiny do činností. Tímto způsobem má nyní mozek možnost přijímat dostatečné množství impulzů k vytvoření pozitivních změn pro zlepšení funkce slabší končetiny.                                                                                                                                                                                                                                       U dolní končetiny nedochází k omezování pohybu dláhou, tak abychom neomezovali běžný a samostatný pohyb klienta. Zlepšení se dosahuje především intenzivním zapojením dolní končetiny do speciálně navržených aktivit a vysokou mírou jejich opakování.

Smyslem C.I.M. Therapy je potřeba překonat nepoužívání nebo špatné používání končetiny. Terapie zahrnuje část se speciálními, tzv. Shapingové úkoly, část běžných denních činností “task Practice" a úkoly na doma "Transfer Package".              

Terapeut se zaměřuje na zlepšení motorické aktivity slabší končetiny pomocí nejrůznějších pomůcek a tím přispívá ke zvládání aktivit denního života na jeho nejvyšší možné úrovni jako je např. oblékání, sebesycení a hygienu. Pro úspěšné zvládnutí programu je klíčová spolupráce ze strany pacienta, jelikož vyžaduje nejen schopnost se soustředit na prováděné aktivity, ale zároveň zvládnout jejich vysoký počet opakování.                         

Program C.I.M. THERAPY je vhodný pro indikace:                                      

  •  DMO (vč. diparetické formy DMO)                          
  •  stavy po cévní mozkové příhodě                           
  •  oslabení horní nebo dolní končetiny následkem poškození mozku                                                     

 

C.I.M. THERAPY  / C.I. Therapy / 

Constraint-Induced Movement Therapy (C.I.M.Therapy nebo C.I. Therapy) zahrnuje řadu složek, které jsou využívány k podpoře co největšího zapojení více postižené končetiny do běžných denních aktivit a to nejen v průběhu, kdy je pacient přítomen na terapii, ale je zde kladen důraz na přenesení CIMT do domácího prostředí či času tráveného mimo terapii.  

Výsledky rehabilitace nejsou závislé na věku pacienta ani času, který uplynul od konkrétního postižení.      

Před zařazením do programu proběhne konzultace s naším zkušeným terapeutickým týmem. 

ARCADA NeuroMedical Center - Ostrava
Mitušova 1115/8
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Tel.: +420 773 988 027                                        Mail: info@arcada-center.com

 


Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty


Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Globus Tesco Spolek V ROVNOVÁZE Helpínek Pomozte dětem Asociace Město Hranice

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2022

Upozornění
Zavřít