Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 5 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

KRANIO - NEURO - SENSORY KONCEPT

Kraniosakrální a neurorehabilitační program v multisensorickém prostředí

Náš KranioNeuroSenzorický koncept je založen na působení multisenzorického prostředí podmořského světa, ale i na několikaletých zkušenostech fyzio a ergoterapeutů centra ARCADA s neurorehabilitací za pomocí oblečku TheraTogs a práci skvélých kraniosakralních terapeutů, kteří se na tomto mimořádném programu podílejí.  

1.Kraniosakrální terapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hlavním přínosem kraniosakrální terapie pro děti je regulace nervového systému, vybití energetického přepětí ve facilitovaném nervovém systému a naopak - stimulace nervového systému tam, kde chybí zdroje a energie. Kraniosakrální terapie je vhodná jak před rehabilitací a cvičením, kdy může dodat dítěti potřebné zdroje a uvolnění spasmů, tak i po rehabilitaci jako integrace změn v těle a doladění nervového systému po zátěži.

2.Podmořský svět                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Multisenzorický prostor Podmořského světa v centru Arcada rozvíjí u dětí smyslové vnímání, komunikaci, motoriku a kognitivní funkce. Díky konceptu, který je situován v jedinečném prostředí Podmořského světa na ploše větší než 200 m, jsou děti uvolněnější, tvořivější, vnímavější na senzorické podněty, snáze se rozvíjí jejich slovní zásoba, aktivity jsou pro ně atraktivnější, lépe se rozvíjí fantazie a představivost.

3.TheraTogs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ortotický oblečkový systémTheraTogs, přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, ke zlepšení soběstačnosti, změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.  Ortotický obleček TheraTogs významně podporuje jeden z nejdůležitějších vývojových principů posturální stability – distální mobilitu, kdy nastolení posturální kontroly vede ke zlepšení posturální kontroly pomocí správného nastavení polohy těžiště a opěrné báze.

Pro koho je program vhodný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Program je zaměřen na děti s neurologickými problémy, děti s PAS, ADHD, ADD, hyperaktivní a s psychickými problémy a to bez ohledu, jaké jsou jejich verbální vyjadřovací schopnosti.

Mladší děti a mladiství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 • při poruchách soustředění - PAS, ADHD, ADD, hyperaktivní
 • při poruchách v psychomotorickém vývoji, zlepšuje kognitivní funkce
 • spastickým dětem pomáhá uvolnit napětí v těle (a tím i v mysli a emocích)
 • hypotonickým dětem pomáhá nastavit přirozený tonus svalů a fascií v těle
 • při vývojové dysfázii (i afázii) pomáhá aktivovat řečová centra
 • harmonizace metabolismu, imunitního systému
 • při různých stavech ochrnutí (paraplegie, kvadruplegie)
 • po operačních stavech, hospitalizaci v nemocnici, úrazech a nehodách
 • proti chronické únavě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Edukace a konzultace rodiče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Jsou nedílnou součástí každého intenzivního pobytu. V tomto čase budete společně s terapeutem a dalšími specialisty vytvářet krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán na základě získaných dat.


Skladba konceptu C.N.S.T.  ( 2 hod )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 • Snoezelen terapie    30 min
 • Mobilizace a měkké techniky    30 min
 • FyzioTerapie TheraTogs    60 min
 • Kraniosakrální terapie    60 min 


ARCADA NeuroMedical Center - Ostrava
Mitušova 1115/8
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Tel.: +420 773 988 027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mail: info@arcada-center.com

Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty
Kontakty


Moravskoslezský kraj NROS Reha2015 Olomoucký kraj Globus Tesco Spolek V ROVNOVÁZE Helpínek Pomozte dětem Asociace Město Hranice

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2023

Upozornění
Zavřít