Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 5 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

Ergo4Brain

Ergo4Brain

ERGOTERAPIE

Ergoterapie je léčebná metoda, která společně s fyzioterapií tvoří nosné pilíře komplexní rehabilitace. Její léčebně diagnostické metody vycházejí z potřeb jedince, zejména ve smyslu jeho zájmů, zaměstnání, smysluplně využitého a stráveného času. Každá aktivita je pro člověka rozvíjející jak fyzicky, tak i psychicky, má osobní i sociokulturní význam.

Centrum Arcada se specializuje na dětskou rehabilitaci, tudíž vychází z potřeby dítěte. Dítě se rozvíjí, objevuje své možnosti, zkoumá svět kolem sebe, a to v rámci hry. Naše pojetí ergoterapie směřuje k poznávání sebe sama a pochopení souvislostí mezi prožitkem z pohybu a jeho důsledkem. Ergoterapie se zabývá oblastí funkcí motorických, senzorických, kognitivních a komunikačních, oblastmi aktivit denního života, výběrem kompenzačních pomůcek a smysluplných her, oblastí předpracovní rehabilitace. 

ERGO4BRAIN

Nabízí zcela nový koncept ergoterapie. Nový rozměr osobního prožitku sebe sama v kontextu přirozených aktivit a okolního světa je propojen s auditivní stimulací oblastí fungování mozku. Terapie Ergo4Brain stimuluje centrální nervový systém a může proto ovlivňovat fungování mozku na mnoha různých úrovních.

Naše ergoterapeutická místnost je navržena ekotématicky. Domníváme se, že nemalá část lidských, a zvláště dětských potřeb vychází z poznávání přírody a světa kolem nás. Vaše děti si například mohou během terapie vyzkoušet jakou strukturu má zemina, ohmatat v dlani jadérko jablka, zasadit jej do zeminy, využít jeden ze zahradních nástrojů a následně si s naší pomocí může připravit a nakrájet jablko na svačinu (hmat, zrak a jemná motorika, koordinace oko – ruka, ruka – ruka, sebesycení, správný sed, běžná denní činnost). O těchto aktivitách si s dětmi povídáme a vysvětlujeme si souvislosti. Toho pojetí učení a lidského rozvoje preferoval již před 2500 lety čínský filozof Konfucius: „Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.“

SLUCHÁTKA FORBRAIN  - „Použijte svůj hlas k posílení mozku.“

Forbrain jsou sluchátka, která jsou vybavená kostním převaděčem, sérií dynamických filtrů a jsou určena ke zpětnému přenosu vlastního hlasu s cílem zlepšit vlastní vnímání. Forbrain je určen ke zlepšení plynulosti řeči, výslovnosti, paměti, pozornosti, zdokonaluje koordinaci a mnoho dalších senzorických funkcí, což vede k úpravám v kognitivních a emočních oblastech v životě člověka. Také pomáhá lidem zkvalitnit krátkodobou paměť, která ovlivňuje takové dovednosti jako čtení, psaní a jiné běžné denní aktivity.

Terapii Ergo4Brain Vám nabízíme ambulantně nebo v rámci intenzivních programů. O všech možnostech se informujte v centru ARCADA na tel.: 773 988 027, kde si můžete domluvit i konzultaci, která je nutná pro stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu.

Terapeuti

Petr Ondráčka - OSTRAVA

Petr Ondráčka - OSTRAVA

Fyzioterapeut - OSTRAVA

+420 773 988 027

zjistit více rezervovat
Mgr. Renata Bocanová - OSTRAVA

Mgr. Renata Bocanová - OSTRAVA

Ergoterapeut - OSTRAVA

+420 773 988 027

zjistit více rezervovat
Mgr.  Gabriela Hladká - OSTRAVA

Mgr. Gabriela Hladká - OSTRAVA

Fyzioterapeut - OSTRAVA

+420 773 988 027

zjistit více rezervovat
Bc. Lenka Bielniková - OSTRAVA

Bc. Lenka Bielniková - OSTRAVA

Ergoterapeut - OSTRAVA

+420 773 988 027

zjistit více rezervovat
Bc. Pavel Janík - OSTRAVA

Bc. Pavel Janík - OSTRAVA

Fyzioterapeut - OSTRAVA

+420 773 988 027

zjistit více rezervovat
Bc.Jana Indráková - HRANICE

Bc.Jana Indráková - HRANICE

Ergoterapeut - HRANICE

+420 601 001 545

zjistit více rezervovat
Adriana Trousilová DiS - HRANICE

Adriana Trousilová DiS - HRANICE

Fyzioterapeut - HRANICE

+420 601 001 545

zjistit více rezervovat
Mgr. Renata Seibertová - HRANICE

Mgr. Renata Seibertová - HRANICE

Fyzioterapeut - HRANICE

+040 601 001 545

zjistit více rezervovat

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2019

Upozornění
Zavřít