Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 5 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

TheraSuit Intenziv

Jedinečný světový koncept amerických terapeutů Izabely a Richarda Koscielny - TheraSuit Method - unikátním způsobem propojujeme s ojedinělým konceptem ergoterapie Ergo4Brain, využívající auditivní stimulací za pomocí  speciálních sluchátek FORBRAIN. Terapie Ergo4Brain stimuluje centrální nervový systém a může proto ovlivňovat fungování mozku na mnoha různých úrovních. 

Mimořádný každodenní neurorehabilitačni program synergicky doplňuje Respirační fyzioterapie, která se zaměřuje na mobilizaci a eliminaci bronchiálního sekretu, čímž se podílí na redukci a prevenci plicních komplikací. 

K co možná nejlepšímu výsledku rehabilitačního programu TheraSuit Intenziv využíváme podpůrné účinky moderních rehabilitačních přístrojů jako je MOTOmed a speciální Zdravotní masáže, vycházející z Dornovy metody. Jedná se o komplexní přístup s pomocí technik, které vyžadují aktivní spolupráci a motivaci pacienta s fyzioterapeutem.  

Program TheraSuit Intenziv je určen pro děti i dospělé od 2 let a je určen celému spektru klientů s neurologickým onemocněním, jako je cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, vývojová opoždění, traumatická poranění mozku, postižení mozku vzniklá nedostatkem kyslíku, spina bifida, následné stavy po meningitidě, encefalitidě aj.


 SKLADBA PROGRAMU THERASUIT INTENZIV :

Pro svůj časový rozsah a variabilitu je program Therasuit Intenziv vhodný k individuálnímu nastavení cvičební jednotky vzhledem ke specifickým potřebám pacienta.

 • TheraSuit
 • Ergo4Brain
 • Respiro
 • Zdravotní masáže
 • MOTOMed 


 A. TheraSuit Method

Podstatou metody TheraSuit  je každodenní 2,5 hodinová terapie vycházející z poznatků, že opakovaným cvičením konkrétního pohybu lze dosáhnout vytvoření nového nervového okruhu, který je narušen například v důsledku DMO, úrazů mozku, apod. a zapříčiňuje omezení hybnosti. Naučené schopnosti zůstávají po skončení rehabilitace zachovány.

Program TheraSuit Intenziv využívá speciální stabilizační / kosmický / obleček, který výrazně zvyšuje terapeutický účinek neurofyziologických cvičení a ulehčuje nácvik motoriky. Výhodou oblečku TheraSuit je, že poskytuje pacientovi odlehčení a stejně tak fixaci, což poskytuje jedinečnou možnost terapie ve vertikální poloze. To je velmi důležité pro normalizaci aferentace do vestibulárního systému (příjem vzruchů do centra rovnováhy). Vestibulární systém přijímá a vyhodnocuje vzruchy přicházející z kloubů, svalů, šlach, atd. Na základě toho vydává informaci zpět a takto ovlivňuje svalové napětí, rovnováhu a držení těla v prostoru.

Nekorektní postavení a držení těla pacienta s DMO způsobuje nesprávnou propriocepci a pomocí Therasuit obleku může být korigovaná do správné pozíce. Patologické vjemy jsou tak nahrazeny správnými. Stávající patologické synergie jsou zrušeny a vytvořeny nové normalizované sekvence reflexů. 

Jednotlivé fáze 2,5 hod rehabilitace metodou TheraSuit:

 • zahřívací cvičení a hluboká masáž tkání
 • redukce napětí, smyslové integrační techniky
 • neuromobilizace horních a dolních končetin
 • potlačení patologických pohybových návyků
 • procvičování a zpevňování svalových pohybových skupin
 • statická i dynamická stabilizace pohybového aparátu
 • cvičení progresivní tělesné odolnosti
 • přenášení hmotnosti těla, nácvik chůze a soběstačnosti

Vlivem metody Therasuit se mění pohybové vzory pacienta, jeho fyzické a psychické dovednosti. Výsledným efektem rehabilitace je posun senzomotorického vývoje, zlepšení soběstačnosti, změna schopnosti koordinace těla v prostoru, změna patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

B. ERGO4BRAIN

Nabízí zcela nový koncept ergoterapie. Nový rozměr osobního prožitku sebe sama v kontextu přirozených aktivit a okolního světa je propojen s auditivní stimulací oblastí fungování mozku. Terapie Ergo4Brain stimuluje za pomocí sluchátek FORBRAIN centrální nervový systém a může proto ovlivňovat fungování mozku na mnoha různých úrovních.

V programu využíváme sluchátka FORBRAIN, vybavená kostním převaděčem a sérií dynamických filtrů. Zpětný přenos vlastního hlasu má za cíl zlepšit vnímání pacienta. Sluchátka Forbrain jsou určena také ke zlepšení plynulosti řeči, výslovnosti, paměti, pozornosti, zdokonaluje koordinaci a mnoho dalších senzorických funkcí, což vede k úpravám v kognitivních a emočních oblastech v životě člověka. Pomáhají lidem zkvalitnit krátkodobou paměť, která ovlivňuje takové dovednosti jako čtení, psaní a jiné běžné denní aktivity.

C. RESPIRO

Respirační fyzioterapie jako součást plicní rehabilitace je založena na práci s dechem, kdy ovlivnění dýchání má svým specifickým provedením léčebný význam. Aktivní techniky respirační fyzioterapie jsou obecně cíleny na snížení bronchiální obstrukce, zlepšení průchodnosti dýchacích cest, zlepšení ventilačních parametrů, kontrole zánětů dýchacích cest, prevence zhoršování chorob dýchacích cest (sekundární prevence), zvýšení fyzické kondice a udržení pocitu zdraví. 

Respirační fyzioterapie má vliv zejména na zdravotní stav, ale také na psychickou stránku pacienta a dodává mu motivaci, protože výsledky bývají vidět ihned. 

Před respirační fyzioterapií využíváme přípravné metody jako měkké techniky, míčkování a masáže hrudníku. Vlastní respirační fyzioterapie zahrnuje drenážní techniky, instrumentální techniky, lokalizované dýchání, dechovou gymnastiku a inhalace.

C. ZDRAVOTNÍ MASÁŽE

Zdravotní masáž je soubor speciálních masážních technik ( Breussova masáž, Reflexní terapie, Dornova metoda), jejichž cílem je uvolnění přetěžovaných svalových skupin a partií, dle potřeby klienta. Zdravotní masáže navracejí hybnost a pružnost svalů a snižují bolestivost kloubních aparátů.

Zdravotní masáže jsou mimořádně efektivní při rekonvalescenčních poúrazových stavech, spasticitě končetin a pod. Zdravotní masáže nejsou vhodné při akutních zánětlivých stavech pohybového aparátu, při infekčních onemocněních kůže.

D. MOTOmed 

Pravidelný trénink pomocí přístroje MOTOmed může pomoci vytvářet dobrou kondici, udržovat ji a stupňovat. Pomáhá při slabých, případně skrytých zbytkových silách svalů, rozpozná v dolních i horních končetinách i sebenepatrnější zbytkové síly svalů. A tak mohou být tyto zbytkové síly cíleně procvičovány a podporovány. Díky MOTOmed je možné též protáhnout šlachy, snížit riziko atrofie nebo zlepšit střevní peristaltiku.

E. Edukace a konzultace rodiče 

Pro rodiče je v rámci pobytu připravena edukace a spolupráce s terapeutem na krátkodobém a dlouhodobém rehabilitačním plánu dítěte, poradna s psychologem, sociologem a dalšími specialisty, kteří tvoří multimodální tým unikátních neurorehabilitačních programů ARCADA NeuroMedical Center . Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2019

Upozornění
Zavřít