Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 5 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

FIBRO-PRO THERAPY

Metoda postupné fibrotomie dle profesora Ulzibata odstraňuje lokální svalové kontraktury (jizvy) a bolestivý syndrom. Podstata spočívá ve speciální technice rozrušení patologicky změněných částí svalů /jizev/ speciálním skalpelem, který dovoluje nerozříznout kůži a zdravá svalová vlákna,ale jen cílené odstranění lokálních svalových kontraktur.  

Pooperační hybná obnova a program Fibro PRO

K účinné následné rehabilitaci a postupné pooperační hybné obnově pacienta používáme intenzivní neurorehabilitační program FIBRO- PRO Therapy, který vychází jednak ze získaných zkušeností a také z využítí nejmodernějších neurorehabilitačních konceptů TheraSuit, TheraTogs, M.A.C. Integrated, Ergo4Brain a dalších terapií, které využíváme v centru ARCADA.

 Zkušený tým fyzioterapeutů a ergoterapeutů je vysokou garancí komplexního, vysoce specializovaného přístupu k léčbě pro pacienty, kteří podstoupili operační zákrok postupné fibrotomie ULZIBAT.                  

V programu FIBRO-PRO THERAPY propojujeme TheraTogs systém s novým konceptem ergoterapie Ergo4Brain, propojen s auditivní stimulací za pomocí  speciálních sluchátek FORBRAIN nebo SOUNDSORY. Terapie Ergo4Brain stimuluje centrální nervový systém a může proto ovlivňovat fungování mozku na mnoha různých úrovních.

K mimořádné několikahodinové každodenní rehabilitaci patří Respirační fyzioterapie, která se zaměřuje na aplikaci prostředků k mobilizaci a eliminaci bronchiálního sekretu, čímž se podílí na redukci a prevenci plicních komplikací. Jedná se o komplexní přístup s pomocí technik, které vyžadují aktivní spolupráci a motivaci pacienta s fyzioterapeutem. 

Využíváme podpůrné účinky moderních rehabilitačních přístrojů jako je MOTOmed a speciální Zdravotní masáže, vycházející např z Dornovy metody. 

Program Fibro PRO Therapy je určen pro děti i dospělé od 2 let a je určen celému spektru klientů s neurologickým onemocněním, kteří absolvovali speciální operaci ULZIBAT.

Pro svůj časový rozsah a variabilitu je metoda Fibro PRO Therapy vhodná k individuálnímu nastavení cvičební jednotky vzhledem ke specifickým potřebám pacienta.

Jednotlivé fáze individuální cvičební jednotky Fibro PRO Therapy :

 • zahřívací cvičení a hluboká masáž tkání
 • redukce napětí, smyslové integrační techniky
 • neuromobilizace horních a dolních končetin
 • potlačení patologických pohybových návyků
 • procvičování a zpevňování svalových pohybových skupin
 • statická i dynamická stabilizace pohybového aparátu
 • cvičení progresivní tělesné odolnosti
 • přenášení hmotnosti těla, nácvik chůze a soběstačnosti

Pod vlivem programu Fibro PRO Therapy a za využití výhod metody ULZIBAT  se mění pohybové vzory pacienta, jeho fyzické a psychické dovednosti. Výsledným efektem rehabilitace je zlepšení soběstačnosti, změna schopnosti koordinace těla v prostoru, změna patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

 Skladba terapii v programu FibroPRO Therapy:

 • TheraTogs systém
 • Ergo4Brain
 • Respiro
 • Zdravotní masáže
 • MOTOMed 

 A. TheraTogs systém  

Podstatou intenzivní terapie s ortotickým oblečkem TheraTogs  je  několikahodinová každodenní rehabilitace vycházející z poznatků, že opakovaným cvičením konkrétního pohybu lze dosáhnout vytvoření nového nervového okruhu, který je narušen například v důsledku DMO, úrazů mozku, apod. a zapříčiňuje omezení hybnosti. Naučené schopnosti zůstávají po skončení rehabilitace zachovány.

Výhodou cvičení v ortotickém oblečku TheraTogs je, že poskytuje pacientovi fixaci, což poskytuje jedinečnou možnost terapie ve vertikální poloze. To je velmi důležité pro normalizaci aferentace do vestibulárního systému (příjem vzruchů do centra rovnováhy). Vestibulární systém přijímá a vyhodnocuje vzruchy přicházející z kloubů, svalů, šlach, atd. Na základě toho vydává informaci zpět a takto ovlivňuje svalové napětí, rovnováhu a držení těla v prostoru.

Funkce a přínos ortotického oblečku TheraTogs:

 • Podporuje optimální vývoj kostí a kloubů
 • Zajišťuje stabilitu kloubů a zkvalitňuje příjem informací z receptorů na povrchu těla
 • Zlepšuje postoj, rovnováhu, chůzi a pohybové dovednosti
 • Snižuje pracovní námahu, která se často vyskytuje při nošení ortéz a tím zlepšuje výkonnost terapie.
 • Lze využívat jeho terapeutické účinky i mezi jednotlivými terapiemi

TheraTogs je vhodný pro děti či dospělé s hypotonií, trupovým oslabením, trupovou instabilitou, DMO, s patologickým zakřivením páteře a držením těla (skoliotické držení, zkřížené syndromy, hyperlordóza apod.), s patologickým postavením pánve, kyčlí a dalších kloubů (rotace, rekurvace, vyosení…), s bolestmi vyvolanými špatným postavením těla a jeho segmentů, s ataxií, dyskinézami a dalšími odchylkami.

Nekorektní postavení a držení těla pacienta s DMO způsobuje nesprávnou propriocepci a pomocí TheraTogs ortotického obleku může být korigovaná do správné pozíce. Patologické vjemy jsou tak nahrazeny správnými.

Stávající patologické synergie jsou zrušeny a vytvořeny nové normalizované sekvence reflexů.

B. Ergo4Brain

Jedná se o novou metodu, kterou jako jediní v současné době využíváme. Nabízí zcela nový koncept ergoterapie. Nový rozměr osobního prožitku sebe sama v kontextu přirozených aktivit a okolního světa je propojen s auditivní stimulací oblastí fungování mozku. Terapie Ergo4Brain stimuluje za pomocí sluchátek FORBRAIN centrální nervový systém a může proto ovlivňovat fungování mozku na mnoha různých úrovních.

Sluchátka s kostním převaděčem FORBRAIN jsou zařízení vybavené kostním převaděčem a sérií dynamických filtrů, které je určeno ke zpětnému přenosu vlastního hlasu s cílem zlepšit vlastní vnímání. Zařízení je určeno ke zlepšení plynulosti řeči, výslovnosti, paměti, pozornosti, zdokonaluje koordinaci a mnoho dalších senzorických funkcí, což vede k úpravám v kognitivních a emočních oblastech v životě člověka. Také pomáhá lidem zkvalitnit krátkodobou paměť, která ovlivňuje takové dovednosti jako čtení, psaní a jiné běžné denní aktivity.

C. RESPIRO

Respirační fyzioterapie jako součást plicní rehabilitace je založena na práci s dechem, kdy ovlivnění dýchání má svým specifickým provedením léčebný význam. Aktivní techniky respirační fyzioterapie jsou obecně cíleny na snížení bronchiální obstrukce, zlepšení průchodnosti dýchacích cest, zlepšení ventilačních parametrů, kontrole zánětů dýchacích cest, prevence zhoršování chorob dýchacích cest (sekundární prevence), zvýšení fyzické kondice a udržení pocitu zdraví. 

Respirační fyzioterapie má vliv zejména na zdravotní stav, ale i na psychickou stránku pacienta a dodává mu motivaci, protože výsledky bývají vidět ihned. 

Před respirační fyzioterapií využíváme přípravné metody jako měkké techniky, míčkování a masáže hrudníku. Vlastní respirační fyzioterapie zahrnuje drenážní techniky, instrumentální techniky, lokalizované dýchání, dechovou gymnastiku a inhalace.

D. Zdravotní masáže

Zdravotní masáž je soubor speciálních masážních technik ( Breussova masáž, Reflexní terapie, Dornova metoda), jejichž cílem je uvolnění přetěžovaných svalových skupin a partií, dle potřeby klienta. Zdravotní masáže navracejí hybnost a pružnost svalů a snižují bolestivost kloubních aparátů.

Zdravotní masáže jsou mimořádně efektivní při rekonvalescenčních poúrazových stavech, spasticitě končetin a pod.

Zdravotní masáže nejsou vhodné při akutních zánětlivých stavech pohybového aparátu, při infekčních onemocněních kůže.

E. MOTOmed

 Pravidelný trénink pomocí přístroje MOTOmed může pomoci vytvářet dobrou kondici, udržovat ji a stupňovat. Pomáhá při slabých, případně skrytých zbytkových silách svalů, rozpozná v dolních i horních končetinách i sebenepatrnější zbytkové síly svalů. A tak mohou být tyto zbytkové síly cíleně procvičovány a podporovány. Díky MOTOmed je možné též protáhnout šlachy, snížit riziko atrofie nebo zlepšit střevní peristaltiku.

F. Edukace a konzultace rodiče 

Pro rodiče je v rámci pobytu připravena edukace a spolupráce s terapeutem na krátkodobém a dlouhodobém rehabilitačním plánu dítěte, poradna s psychologem, sociologem a dalšími specialisty, kteří tvoří multimodální tým  unikátních neurorehabilitačních programů ARCADA Neuro

O možnosti absolvovat intenzivní program FibroPRO  se informujte v centru ARCADA na tel.: 773 988 027, kde si domluvíte i konzultaci, která je nutná pro stanovení délky a intenzity rehabilitačního plánu.

                         

                            

Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Vítkovice

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2019

Upozornění
Zavřít