Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 5 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

BrainNeuroStim

Významným prvkem léčebně- rehabilitačního programu BrainNeuroStim je transkraniální neuromodulace mozku stejnosměrným el. proudem (tDCS), která ovlivňuje percepční, kognitivní a motorické funkce, zvýšuje synergicky účinky intenzivni neurorehabilitace a má mimořádné výsledky propojením s intenzivním pohybovým konceptem INFS™- TheraSuit a využitím dynamického elastometrického oblečku TheraTogs.

Samotná neuroterapie tDCS trvá 20 minut, během níž pacient pro zvýšení účinku inhaluje kyslík. Neuroterapie je bezbolestná a nevyvolává nežádoucí účinky nebo komplikace. Tuto léčbu lze aplikovat na pacienty ve vegetativním stavu, stejně jako na osoby s umělou ventilací.

Pro dosažení maximálního výsledku je nutné absolvovat min. 10 terapií. Klinický účinek se většinou objevuje od poloviny léčby a nejvýraznější je po ukončení léčby a dalších 4-8 týdnů po ukončení léčby. Samozřejmě to neplatí pro všechny - někteří pacienti vykazují zlepšení od začátku léčby, zatímco u jiných se účinek projevuje později, až několik týdnů po ukončení léčby. Program BrainNeuroStim se doporučuje opakovat dvakrát ročně. 

Intenzivní neurorehabilitační program BrainNeuroStim přináší  klientovi zpevnění svalů a normalizaci aferentních nervových impulzů, urychluje se rozvoj nových fyziologických pohybových vzorců a aktivují se mozkové struktury zodpovědné za pohybovou činnost a zmírňují se patologické reflexy. 

Skladba možných terapii a neurorehabilitačních metod : 

 • Neuroterapie tDCS
 • INFS - TheraSuit
 • TheraTogs
 • Bobath koncept
 • Oxygentherapy
 • RESPIRO
 • SPIDER
 • SuitTheraWalk
 • Pulzní magnetoterapie 
 • MOTOMed 
 • Multisenzorická místnost 

Při aplikaci transkraniální neuromodulace mozku se inhaluje kyslíkové směs, díky níž se zlepšuje zásobení tkání kyslíkem, zlepšuje se tak využití energie buněk a jejich regenerace. Procedura probíhá na lehátku v pohodlném oděvu. Mobilní přístroj vytváří směs s vysokým obsahem kyslíku, která je prostřednictvím kyslíkových brýlí inhalována klientem..


Program je určen pro tyto indikace:

Doporučuje se pro děti od 3 let a dospělé s chronickým onemocněním centrálního nervového systému.

 • Mozková obrna (spastická, mozková, hyperkinetická, smíšená forma jakékoliv závažnosti) a další typy organických lézí centrálního nervového systému;
 • zpoždění neuropsychologického vývoje dítěte;
 • Porucha pozornosti s hyperaktivitou, stejně jako jiné neurotické (včetně tiků), psychosomatické a psychoemotické poruchy;
 • poruchy řeči u dětí;
 • agresivita, enuréza, encopresis psychogenní povahy, strachy, depresivní poruchy;
 • epilepsie;
 • traumatické poškození mozku, akutní mrtvice a další mozkové nehody, jakož i jejich důsledky (poruchy řeči, vertigo, obrna, vegetativní stav, atd.);
 • oční patologie  (strabismus, amblyopie, nystagmus);
 • astenický syndrom;
 • bolesti hlavy.

Tento způsob léčby se rovněž používá u degenerativních onemocnění mozku

Kontraindikace :

 • akutní zánětlivé nebo infekční onemocnění, ke kterým dochází při zvýšení tělesné teploty pacienta;
 • zhoubný nádor mozku;
 • cizí tělísko v lebce;
 • těžká kardiovaskulární patologie;
 • poškozená celistvost pokožky hlavy;
 • pigmentové skvrny, vyrážky, nádorovité formace v oblasti přikládaných elektrod;
 • onemocnění pojivové tkáně;
 • individuální přecitlivělost na elektrický proud.

Výsledným efektem neurorehabilitačního programu BrainNeuroStim je posun senzomotorického vývoje, zlepšení soběstačnosti, změna schopnosti koordinace těla v prostoru, změna patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly. 

Transkraniální neuromodulace mozku  stejnosměrným el. proudem (tDCS)                                                                                                                                 

Jedná se o metodu, která podporuje léčbu pacientů s poruchami centrální nervové soustavy. Metoda byla vyvinuta v sedmdesátých letech minulého století v Ústavu experimentální medicíny ANS SSSR. Transkraniální neuromodulace mozku / mikropolarizace/ působí modulaci synaptických procesů a podporuje procesy normalizace spontánní aktivace.                                                      

Metoda tDCS ovlivňuje percepční, kognitivní a motorické funkce a zvýšuje tak účinky intenzivni  neurorehabilitace. Nejlepší účinek neuromodulace mozku se dosahuje právě kombinací transkraniální neuromodulace mozku a intenzivni neurorehabilitace. Neuromodulace mozku má vliv na jeho neuroplasticitu a podporuje zlepšení motorických, kognitivních a logopedických funkci. Zlepšuje paměť, vnímání a také pozornost.

Neuromodulace mozku pomáhá při rehabilitaci pacientů s DMO, po úrazech mozku, po mrtvici, chronické bolesti, ADHD, ADD a pod.

Edukace a konzultace rodiče              

Jsou nedílnou součástí každého intenzivního pobytu. V tomto čase budete společně s terapeutem a dalšími specialisty vytvářet krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán na základě získaných dat.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2019

Upozornění
Zavřít