Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 5 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

BrainNeuroStim

Jedná se o vysoce specializovaný neurorehabilitační program, který je určen širokému spektru dospělých i dětských pacientů s DMO, pacientům po cévní mozkové příhodě, traumatech hlavy, Parkinsonovou nemocí, roztroušenou sklerózou, či s jinými neuromuskulárními deficity.

Intenzivní neurorehabilitace probíhá  po - pa  celkem 10 rehabilitačních dní, lázeňské procedury jsou k dispozici od po - so, některé i v neděli. Ubytování je na 15 dní /14 nocí v lázeňských ubytovacích zařízeních nebo 13 nocí ve vile ARCA

Skladba terapii :

 • Transkraniální stimulace mozku
 • INFS - TheraSuit
 • TheraTogs
 • Oxygentherapy
 • RESPIRO
 • SPIDER
 • SuitTheraWalk
 • MOTOMed 
 • Multisenzorická místnost 

Další procedury, ubytování a strava jsou možné  v rámci rehabilitačně - léčebného programu v lázních Teplice nad Bečvou

Lékařem lázní Teplice nad Bečvou jsou při vstupní prohlídce stanoveny dvě až tři procedury denně, včetně soboty, dle zdravotního stavu pacienta

Lázeňské procedury :

 • Bazén
 • Uhličitá koupel se suchým zábalem
 • Suchý plynový bazén
 • Střídavá nožní lázeň
 • Lokální parafinový zábal 
 • Klasická masáž částečná
Program BrainNeuroStim je určen pro děti od 3 let a dospělé klienty

Program je určen pro tyto indikace:

 • Traumatické poškození mozku
 • Cévní mozková příhoda
 • Roztroušená skleróza
 • Parkinson
 • Dětská mozková obrna
 • jiné neuromuskulární deficity 


PILÍŘE LÉČEBNĚ – REHABILITAČNÍHO PROGRAMU 

1.Transcraniální neuromodulace mozku  stejnosměrným proudem (tDCS)                                                                                                                                 

Jedná se o metodu, která podporuje léčbu pacientů s poruchami centrální nervové soustavy. Metoda byla vyvinuta v sedmdesátých letech minulého století v Ústavu experimentální medicíny ANS SSSR. Transkraniální neuromodulace mozku / mikropolarizace/ působí modulaci synaptických procesů a podporuje procesy normalizace spontánní aktivace.                                                      

Metoda ovlivňuje percepční, kognitivní a motorické funkce a zvýšuje tak účinky intenzivni  neurorehabilitace. Nejlepší účinek neuromodulace / mikropolarizace / mozku se dosahuje právě kombinací transkraniální mikropolarizace mozku a intenzivni neurorehabilitace. Neuromodulace mozku má vliv na jeho neuroplasticitu a podporuje zlepšení motorických, kognitivních, logopedických funkci. Zlepšuje paměť, vnímání a také pozornost.

Neuromodulace mozku pomáhá při rehabilitaci pacientů s DMO, po úrazech mozku, po mrtvici, chronické bolesti, ADHD, ADD a pod.

2.Neurorehabilitační koncept INFS™      

Představuje ucelený soubor cvičení podle individuálních potřeb a zdravotního stavu pacienta. Intenzivní neurorehabilitační koncept přináší zpevnění svalů a normalizaci aferentních nervových impulzů. Komplexní neurorehabilitační program také urychluje rozvoj nových fyziologických pohybových vzorců a aktivaci mozkových struktur zodpovědných za pohybovou činnost a zmírňuje patologické reflexy. 

V rámci individuálního cvičení fyzioterapeut s dítětem postupně prochází jednotlivými cvičebními jednotkami, které jsou individuálně nastaveny dle potřeb dítěte.

Jednotlivé fáze 2,5 hod rehabilitace metodou INFS™:

 • zahřívací cvičení a hluboká masáž tkání
 • redukce napětí, smyslové integrační techniky
 • neuromobilizace horních a dolních končetin
 • potlačení patologických pohybových návyků
 • procvičování a zpevňování svalových pohybových skupin
 • statická i dynamická stabilizace pohybového aparátu
 • cvičení progresivní tělesné odolnosti
 • přenášení hmotnosti těla, nácvik chůze a soběstačnosti

2.1.Terapeutický obleček TheraSuit                                                       

Speciální stabilizační / kosmický / obleček, výrazně zvyšuje terapeutický účinek neurofyziologických cvičení a ulehčuje nácvik motoriky. Obleček TheraSuit je semidynamická „ortéza“, která neomezuje dýchání a je zároveň pružná a pevná. Hlavním cílem je změnit a ideálně zlepšit propriocepci (tlak vnímaný klouby, vazy a svaly), redukci patologických reflexů, naučit pacienta správným fyziologickým svalovým synergiím (pohybovým stereotypům).

Nekorektní postavení a držení těla pacienta s DMO způsobuje nesprávnou propriocepci a pomocí Therasuit obleku může být korigovaná do správné pozíce. Patologické vjemy jsou tak nahrazeny správnými. Stávající patologické synergie jsou zrušeny a vytvořeny nové normalizované sekvence reflexů.

2.2.Oblečkový systém TheraTogs                     

Rehabilitace s ortotickým oblečkem TheraTogs vede ke zlepšení posturální kontroly za pomocí správného nastavení polohy těžiště a opěrné báze. Toto zkvalitnění vede k aktivaci a zároveň zlepšení stability trupu, což vede k lepší funkci končetin. 

TheraTogs poskytuje pacientovi fixaci, což poskytuje jedinečnou možnost terapie ve vertikální poloze. To je velmi důležité pro normalizaci aferentace do vestibulárního systému (příjem vzruchů do centra rovnováhy). Vestibulární systém přijímá a vyhodnocuje vzruchy přicházející z kloubů, svalů, šlach, atd. Na základě toho vydává informaci zpět a takto ovlivňuje svalové napětí, rovnováhu a držení těla v prostoru.

Funkce a přínos ortotického oblečku TheraTogs:

 • Podporuje optimální vývoj kostí a kloubů
 • Zajišťuje stabilitu kloubů a zkvalitňuje příjem informací z receptorů na povrchu těla
 • Zlepšuje postoj, rovnováhu, chůzi a pohybové dovednosti
 • Snižuje pracovní námahu, která se často vyskytuje při nošení ortéz a tím zlepšuje výkonnost terapie.
 • Lze využívat jeho terapeutické účinky i mezi jednotlivými terapiemi

TheraTogs je vhodný pro děti či dospělé s hypotonií, trupovým oslabením, trupovou instabilitou, DMO, s patologickým zakřivením páteře a držením těla (skoliotické držení, zkřížené syndromy, hyperlordóza apod.), s patologickým postavením pánve, kyčlí a dalších kloubů (rotace, rekurvace, vyosení…), s bolestmi vyvolanými špatným postavením těla a jeho segmentů, s ataxií, dyskinézami, ADHD, PAS a dalšími odchylkami.

Terapeutický plán, který využívá jedinečný ortotický obleček TheraTogs, přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, ke zlepšení soběstačnosti, ke změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly. 

3.RESPIRO       

Respirační fyzioterapie jako součást komplexního neurorehabilitačního programu BrainStim Therapy je založena na práci s dechem. Ovlivnění dýchání u neurologických pacientů má svým specifickým provedením léčebný význam. Aktivní techniky terapie RESPIRO jsou cíleny na snížení bronchiální obstrukce, zlepšení průchodnosti dýchacích cest, zlepšení ventilačních parametrů, prevenci před zhoršováním chorob dýchacích cest, zvýšení fyzické kondice a udržení pocitu zdraví.

4.Přírodní léčivý zdroj minerální vody                  

Voda je silně mineralizovaná, uhličitá, termálně vlažná, hypotonická, hydrogenuhličitano-vápenatého typu. Koupel změkčuje a uvolňuje svalové kontraktury, zlepšuje prokrvení tkání a zmírňuje zánětlivé procesy v těle. Zklidňuje kožní defekty, působí výrazně analgeticky a ovlivňuje spasticitu svalů. Přírodni léčivý zdroj minerální vody je aplikován formou koupelí.

5.Oxygen terapie         

Léčebná kúra, která spočívá v inhalaci kyslíkové směsi, díky níž se zlepšuje zásobení tkání kyslíkem, zlepšuje se tak využití energie buněk a jejich regenerace. Procedura probíhá na lehátku v pohodlném oděvu. Mobilní přístroj vytváří směs s vysokým obsahem kyslíku, která je prostřednictvím kyslíkových brýlí inhalována klientem.

6.Inhalace        

Inhalace teplické lázeňské minerálky je vhodná nejen jako prevence, ale i jako součást léčby a pomáhá v rozpouštění a vykašlávání hlenů. Teplická alkalická kyselka obsahuje zásadité minerální ionty, které jsou proti zahlenění nejúčinnější. Inhalace je ideální přírodní léčba, jako součást komplexní respirační rehabilitace.

Edukace a konzultace rodiče              

Jsou nedílnou součástí každého intenzivního pobytu. V tomto čase budete společně s terapeutem a dalšími specialisty vytvářet krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán na základě získaných dat.

Komplexní neurorehabilitační plán je vždy sestaven individuálně pro každého klienta samostatně.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2019

Upozornění
Zavřít