Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 5 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

ARCA THERAPY

Komplexní neurorehabilitační program ARCA THERAPY je svým obsahem a možnostmi ojedinělý nejen v ČR.  Terapeut má ke své práci k dispozici veškeré nejmodernější vybavení i metody používané ve světě a je na něm a jeho znalostech a zkušenostech co využije, aby docílil maximálního terapeutického efektu. 

K co možná nejlepšímu výsledku neuroehabilitačního programu ARCA THERAPY využíváme pohybový rehabilitační koncept INFS - TheraSuit, s využitím dynamického elastometrického oblečku TheraTogs,  Speciální dynamické stabilizační oblečky výrazně zvyšují terapeutický účinek neurofyziologických cvičení a ulehčují nácvik motoriky. Výhodou dynamického elastometrického oblečku je, že poskytuje pacientovi odlehčení a stejně tak fixaci, což poskytuje jedinečnou možnost terapie ve vertikální poloze. To je velmi důležité pro normalizaci aferentace do vestibulárního systému (příjem vzruchů do centra rovnováhy). Vestibulární systém přijímá a vyhodnocuje vzruchy přicházející z kloubů, svalů, šlach, atd. Na základě toho vydává informaci zpět a takto ovlivňuje svalové napětí, rovnováhu a držení těla v prostoru.

konceptu ergoterapie ERGO4BRAIN se sluchátky FORBRAIN a SOUNDSORY, respirační terapii RESPIRO a podpůrné účinky pulzní magnetoterapie, ale i moderní rehabilitační přístroje jako je SuitTheraWalk, MOTOMed a nejnovější Centrum lezecké všestrannosti.

Program ARCA THERAPY je určen pro děti i dospělé od 2 let a je určen celému spektru klientů s neurologickým onemocněním, jako je cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, vývojová opoždění, traumatická poranění mozku, postižení mozku vzniklá nedostatkem kyslíku, spina bifida, následné stavy po meningitidě, encefalitidě aj.


SKLADBA VOLITELNÝCH TERAPII A REHABILITAČNÍCH METOD :                                  

Zkušení terapeuté využívají ke své práci celou řadu nejmodernějších světových, ale i klasických metod a špičkové vybavení.

 • INFS - TheraSuit
 • TheraTogs
 • Bobath koncept
 • Ergo4Brain
 • Multisenzorická místnost
 • Vestibulárně balanční centrum
 • SuitTheraWalk
 • Respiro
 • Pulzní magnetoterapie
 • Zdravotní masáže
 • MOTOMed 

Výhodou programu je možnost užití moderních dynamických tělových oblečků TheraSuit a TheraTogs, které poskytují pacientovi fixaci, což poskytuje jedinečnou možnost terapie ve vertikální poloze. To je velmi důležité pro normalizaci aferentace do vestibulárního systému (příjem vzruchů do centra rovnováhy). Vestibulární systém přijímá a vyhodnocuje vzruchy přicházející z kloubů, svalů, šlach, atd. Na základě toho vydává informaci zpět a takto ovlivňuje svalové napětí, rovnováhu a držení těla v prostoru.

Funkce a přínos dynamických tělových oblečků :

 • Podporují optimální vývoj kostí a kloubů
 • Zajišťují stabilitu kloubů a zkvalitňují příjem informací z receptorů na povrchu těla
 • Zlepšují postoj, rovnováhu, chůzi a pohybové dovednosti
 • Snižují pracovní námahu, která se často vyskytuje při nošení ortéz a tím zlepšují výkonnost terapie.
 • Lze využívat terapeutických účinků i mezi jednotlivými terapiemi v domácím prostředí

Terapeutické oblečky jsou vhodné pro děti či dospělé s hypotonií, trupovým oslabením, trupovou instabilitou, DMO, s patologickým zakřivením páteře a držením těla (skoliotické držení, zkřížené syndromy, hyperlordóza apod.), s patologickým postavením pánve, kyčlí a dalších kloubů (rotace, rekurvace, vyosení…), s bolestmi vyvolanými špatným postavením těla a jeho segmentů, s ataxií, dyskinézami, ADHD, PAS a dalšími odchylkami.


Edukace a konzultace rodiče 

Pro rodiče je v rámci pobytu připravena edukace a spolupráce s terapeutem na krátkodobém a dlouhodobém rehabilitačním plánu dítěte, poradna s psychologem, sociologem a dalšími specialisty, kteří tvoří multimodální tým  unikátních neurorehabilitačních programů ARCADA NeuroMedical Center . 

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2019

Upozornění
Zavřít