Banner 4 Rezervujte si termín
Banner 5 Rezervujte si termín
Banner 8 Rezervujte si termín

ARCA THERAPY

Intenzivni neurorehabilitační program ARCA THERAPY vychází ze světového konceptu INFS™, tedy cvičení na neurofyziologickém podkladě a je nejprogresivnější metodou v moderní světové neurorehabilitaci pacientů s chronickým onemocněním mozku. Koncept INFS®  byl v US vytvořen v souladu s nejnovějším světovým výzkumem a znalostmi ve fyziologii, zátěžové medicíně, neurologii a genetice a přináší pacientovi zpevnění svalů a normalizaci aferentních nervových impulzů.              

V neurorehabilitačním programu ARCA THERAPY využíváme ortotický obleček TheraTogs, který významně podporuje jeden z nejdůležitějších vývojových principů posturální stability – distální mobilitu, kdy nastolení posturální kontroly vede ke zkvalitnění pohybu končetin.  

Terapeutický plán, který využívá ortotický obleček TheraTogs, přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, zlepšení soběstačnosti, změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly. 

Skladba 3 - 4 hodinového intenzivního programu : Rozsah a skladba se nastavuje v rámci terapii individuálně s ohledem na specifické potřeby pacienta. Intenzivní rehabilitace probíhá  po - pá  celkem 10 rehabilitačních dní 3-4 hod denně.

Skladba volitelných terapii :

 • Koncept INFS
 • Koncept NDT Bobath a BABY Bobath 
 • Ortotický obleček TheraTogs
 • RESPIRO + inhalace
 • Zdravotní masáže
 • Ergo4Brain 
 • Magnetoterapie / Hranice /
 • MOTOMed 
 • Suit-TheraWalk
 • Multisenzorická mistnost

Program ARCA Therapy je vhodný pro děti i dospělé klienty a je určen pro tyto indikace:

 • traumatické poškození mozku
 • cévní mozková příhoda
 • postižení mozku vzniklá nedostatkem kyslíku
 • dětská mozková obrna 
 • jiné neuromuskulární deficity 

Všechny terapie jsou navrženy tak, aby se synergicky propojovaly a tím maximalizoval úspěšný léčebně-rehabilitační efekt.     

TheraTogs systém významně podporuje jeden z nejdůležitějších vývojových principů posturální stability – distální mobilitu, kdy nastolení posturální kontroly vede ke zkvalitnění pohybu končetin. 

K co možná nejlepšímu výsledku rehabilitačního programu ARCA THERAPY využíváme jedinečný koncept ergoterapie ERGO4BRAIN, respirační terapii RESPIRO a podpůrné účinky moderních rehabilitačních přístrojů jako je MOTOmed ale také speciální Zdravotní masáže, vycházející z Dornovy metody. Jedná se o komplexní přístup s pomocí technik, které vyžadují aktivní spolupráci a motivaci pacienta s fyzioterapeutem.  

Program ARCA THERAPY je určen pro děti i dospělé od 2 let a je určen celému spektru klientů s neurologickým onemocněním, jako je cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, vývojová opoždění, traumatická poranění mozku, postižení mozku vzniklá nedostatkem kyslíku, spina bifida, následné stavy po meningitidě, encefalitidě aj.


NEUROREHABILITAČNÍ KONCEPT INFS™

Představuje ucelený soubor cvičení podle individuálních potřeb a zdravotního stavu pacienta. Intenzivní neurorehabilitační koncept přináší zpevnění svalů a normalizaci aferentních nervových impulzů. Komplexní neurorehabilitační program urychluje rozvoj nových fyziologických pohybových vzorců a aktivaci mozkových struktur zodpovědných za pohybovou činnost a zmírňuje patologické reflexy. 

V rámci individuálního cvičení fyzioterapeut s pacientem postupně prochází jednotlivými cvičebními jednotkami, které jsou individuálně nastaveny dle potřeb dítěte.

 A. TheraTogs systém                                                                                                              Výhodou cvičení v ortotickém oblečku TheraTogs je, že poskytuje pacientovi fixaci, což poskytuje jedinečnou možnost terapie ve vertikální poloze. To je velmi důležité pro normalizaci aferentace do vestibulárního systému (příjem vzruchů do centra rovnováhy). Vestibulární systém přijímá a vyhodnocuje vzruchy přicházející z kloubů, svalů, šlach, atd. Na základě toho vydává informaci zpět a takto ovlivňuje svalové napětí, rovnováhu a držení těla v prostoru.

Funkce a přínos ortotického oblečku TheraTogs:

 • Podporuje optimální vývoj kostí a kloubů
 • Zajišťuje stabilitu kloubů a zkvalitňuje příjem informací z receptorů na povrchu těla
 • Zlepšuje postoj, rovnováhu, chůzi a pohybové dovednosti
 • Snižuje pracovní námahu, která se často vyskytuje při nošení ortéz a tím zlepšuje výkonnost terapie.
 • Lze využívat jeho terapeutické účinky i mezi jednotlivými terapiemi

TheraTogs je vhodný pro děti či dospělé s hypotonií, trupovým oslabením, trupovou instabilitou, DMO, s patologickým zakřivením páteře a držením těla (skoliotické držení, zkřížené syndromy, hyperlordóza apod.), s patologickým postavením pánve, kyčlí a dalších kloubů (rotace, rekurvace, vyosení…), s bolestmi vyvolanými špatným postavením těla a jeho segmentů, s ataxií, dyskinézami, ADHD, PAS a dalšími odchylkami.

Nekorektní postavení a držení těla pacienta s DMO způsobuje nesprávnou propriocepci a pomocí TheraTogs ortotického obleku může být korigovaná do správné pozíce. Patologické vjemy jsou tak nahrazeny správnými. Stávající patologické synergie jsou zrušeny a vytvořeny nové normalizované sekvence reflexů.

Terapeutický plán, který využívá jedinečný ortotický obleček TheraTogs, přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, ke zlepšení soběstačnosti, ke změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly. 

B. Ergo4Brain                                                                                                                                Jedná se o novou metodu, kterou jako jediní v současné době využíváme. Nabízí zcela nový koncept ergoterapie. Nový rozměr osobního prožitku sebe sama v kontextu přirozených aktivit a okolního světa je propojen s auditivní stimulací oblastí fungování mozku. Terapie Ergo4Brain stimuluje za pomocí sluchátek FORBRAIN centrální nervový systém a může proto ovlivňovat fungování mozku na mnoha různých úrovních.

Sluchátka s kostním převaděčem FORBRAIN jsou vybavená kostním převaděčem a sérií dynamických filtrů. Sluchátka jsou určena ke zpětnému přenosu vlastního hlasu s cílem zlepšit vlastní vnímání. Zařízení je určeno ke zlepšení plynulosti řeči, výslovnosti, paměti, pozornosti, zdokonaluje koordinaci a mnoho dalších senzorických funkcí, což vede k úpravám v kognitivních a emočních oblastech v životě člověka. Také pomáhá lidem zkvalitnit krátkodobou paměť, která ovlivňuje takové dovednosti jako čtení, psaní a jiné běžné denní aktivity.

C. RESPIRO                                                                                                                               Respirační fyzioterapie jako součást plicní rehabilitace je založena na práci s dechem, kdy ovlivnění dýchání má svým specifickým provedením léčebný význam. Aktivní techniky respirační fyzioterapie jsou obecně cíleny na snížení bronchiální obstrukce, zlepšení průchodnosti dýchacích cest, zlepšení ventilačních parametrů, kontrole zánětů dýchacích cest, prevence zhoršování chorob dýchacích cest (sekundární prevence), zvýšení fyzické kondice a udržení pocitu zdraví. 

Respirační fyzioterapie má vliv zejména na zdravotní stav, ale i na psychickou stránku pacienta a dodává mu motivaci, protože výsledky bývají vidět ihned. 

Před respirační fyzioterapií využíváme přípravné metody jako měkké techniky, míčkování a masáže hrudníku. Vlastní respirační fyzioterapie zahrnuje drenážní techniky, instrumentální techniky, lokalizované dýchání, dechovou gymnastiku a inhalace.

C. Zdravotní masáže                                                                                                                 Zdravotní masáž je soubor speciálních masážních technik ( Breussova masáž, Reflexní terapie, Dornova metoda), jejichž cílem je uvolnění přetěžovaných svalových skupin a partií, dle potřeby klienta. Zdravotní masáže navracejí hybnost a pružnost svalů a snižují bolestivost kloubních aparátů.

Zdravotní masáže jsou mimořádně efektivní při rekonvalescenčních poúrazových stavech, spasticitě končetin a pod.

Zdravotní masáže nejsou vhodné při akutních zánětlivých stavech pohybového aparátu a při infekčních onemocněních kůže.

D. MOTOmed                                                                                                                         Pravidelný trénink pomocí přístroje MOTOmed může pomoci vytvářet dobrou kondici, udržovat ji a stupňovat. Pomáhá při slabých, případně skrytých zbytkových silách svalů, rozpozná v dolních i horních končetinách i sebenepatrnější zbytkové síly svalů. A tak mohou být tyto zbytkové síly cíleně procvičovány a podporovány. Díky MOTOmed je možné též protáhnout šlachy, snížit riziko atrofie nebo zlepšit střevní peristaltiku.

E. Edukace a konzultace rodiče                                                                                                     Pro rodiče je v rámci pobytu připravena edukace a spolupráce s terapeutem na krátkodobém a dlouhodobém rehabilitačním plánu dítěte, poradna s psychologem, sociologem a dalšími specialisty, kteří tvoří multimodální tým  unikátních neurorehabilitačních programů ARCADA NeuroMedical Center . 

Zásady ochrany osobních údajů © ARSYLINE 2019

Upozornění
Zavřít